Gemeenten werken aan gelijke kansen

Gemeenten werken aan gelijke kansen

Samen met gemeenten, scholen, onderwijsinstellingen, ouders en maatschappelijke organisaties werken we aan gelijke kansen in het onderwijs. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verbinden van verschillende partijen en initiatieven om de leefwerelden van alle kinderen en jongeren, namelijk school, thuis en omgeving, samen te brengen tot een veilige en stimulerende ontwikkelomgeving.

Hieronder zijn één oogopslag alle gemeenten die zijn aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie te zien. Bekijk de plannen, welke initiatieven er zijn binnen de gemeenten en welke doelen zijn vastgelegd in de GKA-Agenda’s via het menu bovenaan aan deze pagina. 

GKA Landkaart 2022