Gemeente Leiden

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Leiden.

Voor de gemeente Leiden dienen een goede gezondheid en een veilige, stimulerende omgeving (zowel thuis, als op school en in de wijk) de basis voor een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de gemeente Leiden is deze basis helaas niet vanzelfsprekend voor iedereen.

Leiden zet actief in op de thema’s:

  • Mentoring & coaching
  • Ouderbetrokkenheid

Voormalig Wethouder Paul Dirkse (met in zijn portefeuille o.a. Kennis, Onderwijs en Sport) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Abdelhaq Jermoumi de huidige Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Leiden

Addendum 2021-2024

De Gemeente Leiden en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Leiden de interventies 'Routekaart professionals' en 'Routekaart Ouders' toegevoegd waarbij werksessies worden georganiseerd om een routekaart te ontwikkelen voor gelijke kansen in Leiden. Daarnaast wordt een Gelijke Kansen Conferentie georganiseerd voor onderwijsprofesionals uit Leiden en omstreken.

Interventie Leiden

Levensvaardigheden

Het hebben van goede levensvaardigheden kan voor kinderen in het basisonderwijs bijdragen aan een fijne schooltijd, zodat zij met moeilijke situaties thuis, op school en in de wijk kunnen omgaan. Helaas krijgt niet ieder kind deze vaardigheden voldoende mee. Dat kan het leren in de weg staan. Met dit uitgangspunt gingen Leidse onderzoekers aan de slag: hoe kan de stad de vaardigheden van álle kinderen helpen bevorderen? Wat is de rol van ouders hierbij? En hoe kan een interventie tot stand komen die scholen ondersteunt in plaats van extra werk oplegt? Lector Carolien Gravesteijn: “Het onderzoek is belangrijk, omdat we een interventie willen aanbieden die aansluit bij de belevingswereld en huidige realiteit van kinderen, ouders en scholen.”

Lees meer over de interventie Levensvaardigheden van Leiden

Factsheet gemeente Leiden

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Leiden helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.