Gemeente Leiden

De gemeente Leiden wil dat ieder kind in de stad zijn of haar talent optimaal ontwikkelt. Kinderen moeten opgroeien als zelfstandige mensen. Die kans moet ieder kind krijgen. Ook kinderen uit gezinnen met minder inkomen. Voor deze groep maakt de gemeente het mogelijk om sport-, muziek-, dans- of bijles te krijgen. Daarnaast is er extra aandacht voor laaggeletterdheid. 

Wethouder gelijke kansen

Paul Dirkse is wethouder in Leiden en heeft onder meer onderwijs, kennis en sport in zijn portefeuille. 

Toekomstgericht opleiden

De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt is ook een belangrijk punt voor de gemeente Leiden. Zij wil zoveel mogelijk mbo-studenten opleiden voor de toekomst. Vooral in de zorg-, techniek- en onderwijssector zijn veel mensen nodig. 

Levensvaardigheden

In het project Levensvaardigheden wordt ouders verteld welke levensvaardigheden kinderen nodig hebben. Als ouders willen, krijgen ze hulp bij het thuis aanleren van levensvaardigheden. Ook worden ouders ondersteund bij het ontwikkelen van hun eigen vaardigheden.  

Factsheet gemeente Leiden

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Leiden helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Ruben van Waardhuizen meer informatie.