Gemeente Oldenzaal

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Oldenzaal.

Wethouder Onderwijs Maaike Rodel heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Oldenzaal ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Oldenzaal

In Oldenzaal zetten ze - gemeente en partners- zich er in lijn met de Global Goals voor in dat alle inwoners actief mee deelnemen aan de samenleving, binnen de mogelijkheden die zij daarvoor hebben. Daarbij vinden ze het belangrijk de eigen kracht van de Oldenzalers en de Oldenzaalse samenleving zo goed mogelij kte benutten. Oldenzaal richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid, verbondenheid, gezondheid en veiligheid van haar inwoners. Daarbij staat de menselijke maat voorop. Inwoners van Oldenzaal zijn allemaal gelijkwaardig, maar geen situatie is hetzelfde. Daarmee is er ruimte voor maatwerk in bepaalde situaties.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.