Gemeente Vlaardingen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Vlaardingen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Vlaardingen.

Wethouder Onderwijs Jacky Silos heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Vlaardingen ondertekend.

In het nieuwe coalitie-akkoord 'Groei en Bloei voor Vlaardingen 2022-2026' is er de nodige aandacht voor de inzet op gelijke kansen voor alle inwoners. Samen met de partners in de stad is er een 'Nationaal Programma de Nieuwe Westwijk' ontwikkeld. De gemeente stelt financiële middelen beschikbaar voor het oprichten van een programmabureau dat een coördinerende rol speelt in deze aanpak. Coördinatie in de wijk is essentieel voor een werkende aanpak. De insteek daarbij is dat de overige partijen eveneens een bijdrage doen voor het programmabureau, ofwel in financiële zin, of in personele zin.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.