Gemeente Winterswijk

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Winterswijk.

> Bekijk de GKA-Agenda van Winterswijk.

Met Winterswijk werkt de gemeente aan een armoedevrije samenleving. De krachten van inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen ze. Samen doorbreken ze armoede. Winterswijk vindt het niet vanzelfsprekend dat armoede bij een samenleving hoort. De gemeente gelooft dat armoede gesopt kan worden als krachten gebundeld worden. Daarom is Winterswijk in 2019 gestart met de opgave armoedevrij Winterswijk in 2040.

Een belangrijke pijler bij deze opgave is: kind, jeugd en generatiearmoede. Waarbij zij zich actief richten op kinderen, jongeren en op gezinnen. Winterswijk wil bereiken dat alle kinderen goede kansen hebben op een mooie toekomst. Een toekomst waarin zij hun talenten kunnen ontdekken en laten groeien. Ze willen dat het taboe rondom armoede wordt doorbroken. Dat signalen snel worden opgepakt en bespreekbaar worden gemaakt. Ze zorgen voor een passend aanbod zodat kidneren hun talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen. Ze zorgen voor een lage drempel, zodat kidneren en ouders gemakkelijk praten wat hen bezighoudt.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.