Gemeente Utrecht

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je onder meer de GKA-Agenda van de Gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht zet in op het inlopen van achterstanden, een soepele schoolovergang, flexibel diplomeren en investeren in de relatie met ouders zijn een aantal voorbeelden. Samen met Utrechtse schoolbesturen, (onderwijs)partners en de kinderopvang werken partijen samen aan het wegwerken van achterstanden, versoepelen van overgangen, verbinden van leefwerelden en een kansrijke start. 

Utrecht zet actief in op de thema's:

  • Professionalisering
  • Soepele overgangen
  • Taalbevordering
  • Ouderbetrokkenheid

Wethouder Anke Klein (met in haar portefeuille onder andere Onderwijs en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is de huidige Wethouder Onderwijs Eelco Eerenberg.

Bekijk de GKA-Agenda van Utrecht

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.