Gemeente Utrecht

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je onder meer de GKA-Agenda van de Gemeente Utrecht. 

De gemeente Utrecht zet in op het inlopen van achterstanden, een soepele schoolovergang, flexibel diplomeren en investeren in de relatie met ouders zijn een aantal voorbeelden. Samen met Utrechtse schoolbesturen, (onderwijs)partners en de kinderopvang werken partijen samen aan het wegwerken van achterstanden, versoepelen van overgangen, verbinden van leefwerelden en een kansrijke start. 

Utrecht zet actief in op de thema's:

  • Professionalisering
  • Soepele overgangen
  • Taalbevordering
  • Ouderbetrokkenheid

Wethouder Anke Klein (met in haar portefeuille onder andere Onderwijs en Cultuur) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

Bekijk de GKA-Agenda van Utrecht

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Ronilla Snellen voor meer informatie:

E-mail: p.r.m.snellen@minocw.nl
Telefoon: 06 55 42 35 47