Gemeente Apeldoorn

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Apeldoorn.

De gemeente Apeldoorn heeft de ambitie dat elke jongere een passende plek krijgt in het onderwijs en daardoor voldoende gekwalificeerd is voor een plek op de arbeidsmarkt. Daarbij blijft de gemeente inzetten op een project dat er voor zorgt dat jongeren gecoacht, geïnspireerd en gemotiveerd raken en daardoor hun eigen kansen vergroten. Belangrijk is daarbij dat de coaches uiteenlopende achtergronden hebben om voor iedere jongere maatwerk kunnen bieden.

Apeldoorn zet actief in op de thema's:

  • Mentoring en coaching
  • Loopbaanleren

Wethouder Nathan Stukker (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Apeldoorn

Interventie Apeldoorn

2GetThere

Hoe bereik je jongeren tussen de 14 en 30 jaar die thuis zitten of dat dreigen te doen? Hoe zorg je ervoor dat je preventief en laagdrempelig werkt? “Het is een vraag waar veel gemeenten in Nederland mee worstelen”, weet Susanne ten Doesschate-Boekelman van 2GetThere. “Om onderaan de streep geld te besparen en –nog belangrijker- jongeren die uitvallen of dreigen uit te vallen beter te bereiken, is investering vooraan nodig. Je moet laagdrempelig, betrouwbaar en herkenbaar zijn. Dat is 2GetThere, bijvoorbeeld in een succesvolle pilot in Apeldoorn.”

Lees meer over het 2GetThere-project in Apeldoorn

Factsheet gemeente Apeldoorn

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Apeldoorn helpt daarbij. De cijfers uit het document geving richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Robine Mens voor meer informatie:

E-mail: r.b.m.mens@minocw.nl
Telefoon: 06 15 03 80 66