Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn strijdt voor gelijke kansen door het onderwijs beter aan te passen op de arbeidsmarkt van nu én de toekomst. Zowel het mbo, hbo als wo moeten samenwerken met ondernemers en andere (maatschappelijke) partners. Samen maken ze van de gemeente een aantrekkelijke plek om te studeren, wonen en werken. 

Wethouder gelijke kansen

Nathan Stukker is wethouder in Apeldoorn en heeft onder meer onderwijs in zijn portefeuille. 

Jongerencoaches

Dankzij het 2GetThere-project in Apeldoorn worden jongerencoaches opgeleid. De coaches hebben dezelfde leeftijd als de jongeren met problemen. Deze coaches begeleiden jongeren tussen de 16 en 23 jaar die van school willen gaan zonder diploma.  

Factsheet gemeente Apeldoorn

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Apeldoorn helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie. 

Hoort bij