Gemeente Venray

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Venray

De gemeente Venray zet zich in voor kansengelijkheid door de drie leefwerelden (school, thuis en omgeving) van kinderen te verbinden. De focus ligt op het betrekken van de omgeving van het kind ter bevordering van gelijke kansen.

Venray zet actief in op de thema’s:

  • Taalbevordering
  • Ouderbetrokkenheid
  • Soepele overgangen

Wethouder Martijn van der Putten (met in zijn portefeuille Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is de huidige Wethouder Onderwijs Daan Jansen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Venray

Addendum 2021-2024

De Gemeente Venray en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Venray de interventies 'Verbinden, borgen en uitbreiden GKA in netwerk ambassadeurs', 'Taal- en Spelontwikkeling jonge kind thuis' en 'Regisseur gezonde basischool in de wijk' toegevoegd.

Interventie Venray

OK-ay

Met het initiatief OK-ay wil de alliantie Venray de algehele kwaliteit van het onderwijs verbeteren. OK-ay richt zich op vier pijlers: taal- en spelstimulering thuis en op school door kinderopvang en basisonderwijs, meer actieve ouder- en kind participatie, ambitieus adviseren richting het voortgezet onderwijs en afstroom voorkomen en professionals helpen bij de bewustwording rondom mentale denkmodellen.

> Lees meer over OK-ay

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.