Gemeente Venray

De gemeente Venray werkt aan gelijke kansen op verschillende gebieden. Zo wordt laaggeletterdheid aangepakt, is er aandacht voor meer- of hoofdbegaafde kinderen en is ‘duurzaamheid’ een belangrijk onderwerp op school. Ook zet Venray zich in voor een goede overstap van het onderwijs naar een plek in het bedrijfsleven. 

Wethouder gelijke kansen

Martijn van der Putten is wethouder in Venray en heeft onder meer onderwijs in zijn portefeuille. 

Omdenken

Venray wil ‘omdenken’ gebruiken om ouders meer te betrekken bij de opleiding van hun kind. Dat houdt in dat leraren op een andere manier gaan samenwerken met ouders. 

Factsheet gemeente Venray

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Venray helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.