Gemeente Krimpenerwaard

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Krimpenerwaard.

Wethouder Onderwijs Irma Bultman heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Krimpenerwaard ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Krimpenerwaard.

Krimpenerwaard zet zich in op verschillende beleidsterreinen om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnend oen, dat iedereen een eerlijke kans krijgt op een optimale ontwikkeling. Zoals: Kansrijke Start, Onderwijskansen voor kinderen, Taalklassen, Taalimpact Krimpenerwaard en Armoedebeleid.

Kansrijke Start
De eerste duizend dagen, inclusief de periode in de baarmoeder, zijn cruciaal voor elk kind. In de Krimpenerwaard is er een coalitie Kansrijke Start waarin de partners van de kraamzorg, de jeugdverpleegkundigen en verloskundigen samenwerken. Het doel is om (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Onderwijskansen voor jonge kinderen
Dit is de titel van het uitvoeringsprogramma Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2022-2025. Dit is een breed gedragen uitvoeringsprogramma waarin Krimpenerwaard met alle partners vier focuspunten heeft vastgesteld voor de komende jaren:

  • Het verbeteren van de monitoring van VVE kinderen en zorgen dat we iedereen in beeld hebben.
  • Het versterken van de samenwerking rondom het jonge kind.
  • Het optimaliseren van vroegschoolse educatie.
  • Een impuls geven aan de samenwerking met ouders.

Taalklassen
Twee schakelklassen in onze gemeente voor kleuters die extra taalondersteuning nodig
hebben.

Taalpact Krimpenerwaard 
Dit is een bindende afspraak tussen relevante partijen, om samen te werken aan het bevorderen van basisvaardigheden in de Krimpenerwaard. Vanuit dit netwerk is de cursus voor jou en je Kind! geopperd en in samenhang met OAB-middelen tot uitwerking gebracht.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.