Gemeente Hoogeveen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Hoogeveen.

De gemeente Hoogeveen wil kinderen en jongeren kansrijk laten opgroeien dankzij de overkoepelende benadering Jong Hoogeveen. Deze verbindende aanpak moedigt samenwerking tussen ouders, scholen, gemeenten, welzijnsinstellingen en sport- en cultuurorganisaties aan.

Hoogeveen zet actief in op de thema’s:

  • Mentoring & coaching
  • Extra onderwijs

Voormalig Wethouder Werner ten Kate (met in zijn portefeuille Onderwijs en jeugd ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Mark Tuit de huidige Wethouder Onderwijs van Gemeente Hoogeveen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Hoogeveen

Addendum 2021-2024

De Gemeente Hoogeveen en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Hoogeveen de interventies 'Voortzeetten bewustwordingstrainingen Verbindende Aanpak', 'De verbindende aanpak in de wijk' en 'Verdiepende trainingen verbindende aanpak' toegevoegd.

Interventie Hoogeveen

Jong Hoogeveen

Er is een cultuuromslag in gang gebracht in Hoogeveen. Met het geld van de eerste subsidieronde van de Gelijke Kansen Alliantie is een training gefinancierd waarbij diverse docenten en medewerkers van maatschappelijke partners in Leeds hebben geleerd over de ‘verbindende aanpak’. Johanna Sellis, programmamanager Jong Hoogeveen: “We hebben gewerkt via het ‘train the trainer’-concept zodat het effect zich als een olievlek kon uitbreiden. En dat is gebeurd. Hoogeveen is een nieuwe generatie aan het opleiden.”

> Lees meer over de interventie Jong Hoogeveen 

Factsheet gemeente Hoogeveen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Hoogeveen helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.