Gemeente Deventer

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Deventer.

De gemeente Deventer wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat geldt ook voor de doelgroep jongeren (tot 27 jaar). Daar begint de gemeente al heel vroeg mee. Zo werkt Deventer mee aan het landelijke project Kansrijke Start om de eerste 1000 dagen van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met het merendeel van de jongeren in Deventer gaat het goed. Zij behalen op eigen kracht een startkwalificatie, vinden een baan of hebben passende dagbesteding. Voor jongeren voor wie deze weg niet zonder obstakels verloopt, is er passende ondersteuning nodig. De gemeente heeft daarom de krachten gebundeld en werkt samen met partners aan een sluitende aanpak voor jongeren van 16 tot 27 jaar. De samenwerking is heel breed en richt zich op voortijdig schoolverlaters, maar bijvoorbeeld ook op de overgang van 18- naar 18+ in de jeugdhulp.

Interventie Deventer

Taalklas binnen vmbo en praktijkonderwijs

Door leerlingen intensief te begeleiden wil de gemeente het prestatieniveau van de leerlingen verbeteren. Dit doet ze door de taalvaardigheid te verhogen en studievaardigheden en leerstrategieën aan te leren.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.