Gemeente Deventer

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Deventer.

De gemeente Deventer wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat geldt ook voor de doelgroep jongeren (tot 27 jaar). Daar begint de gemeente al heel vroeg mee. Zo werkt Deventer mee aan het landelijke project Kansrijke Start om de eerste 1000 dagen van een kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met het merendeel van de jongeren in Deventer gaat het goed. Zij behalen op eigen kracht een startkwalificatie, vinden een baan of hebben passende dagbesteding. Voor jongeren voor wie deze weg niet zonder obstakels verloopt, is er passende ondersteuning nodig. De gemeente heeft daarom de krachten gebundeld en werkt samen met partners aan een sluitende aanpak voor jongeren van 16 tot 27 jaar. De samenwerking is heel breed en richt zich op voortijdig schoolverlaters, maar bijvoorbeeld ook op de overgang van 18- naar 18+ in de jeugdhulp.

> Bekijk de GKA-Agenda

Portret wethouder Frits Rorink

Interview met wethouder Frits Rorink

“Deventer is een gemeente die voor iedereen die hier leeft en woont zo goed mogelijk gelijke kansen wil creëren”, steekt wethouder Frits Rorink van wal. “Het zit in het DNA van Deventer en in het politieke DNA. Niet iedereen is immers in dezelfde wieg geboren, dus niet iedereen heeft van nature gelijke kansen. Elk gezin voedt zijn kind op naar eigen verantwoordelijkheid, maar soms kun je als gemeente, vereniging of buurt helpen.”

Interventie Deventer

Taalklas binnen vmbo en praktijkonderwijs

Door leerlingen intensief te begeleiden wil de gemeente het prestatieniveau van de leerlingen verbeteren. Dit doet ze door de taalvaardigheid te verhogen en studievaardigheden en leerstrategieën aan te leren.

> Lees meer

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.