Gemeente Helmond

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Helmond.

Helmond is een stad met een grote diversiteit aan mensen. Met een groot deel van onze inwoners gaat het goed, maar helaas geldt dit niet voor iedereen. Helmond kent relatief veel inwoners die niet of moeilijk kunnen meekomen. Zij hebben te maken met problemen op het gebied van werk, gezondheid, zorg, wonen, onderwijs en/of financiën. Bijna de helft van deze groep leeft rond het bestaansminimum. Onze missie is dat iedereen in Helmond kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Dit geldt uiteraard ook voor onze jeugd. De gemeente vindt het belangrijk dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en veilig en gezond opgroeien. 

Samen de kansen van jeugdigen versterken

Om dit te bereiken zetten we in op het versterken van kansen van onze jeugdigen om hen zo optimaal voor te bereiden op de (toekomstige) samenleving. Dit doet de gemeente samen met de kinderopvangorganisaties, het onderwijs en de vele maatschappelijke organisaties en andere partners uit Helmond en de regio. 

Cathalijne Dortmans (Wethouder Onderwijs) ondertekende de GKA-Agenda namens Gemeente Helmond.

> Bekijk de GKA-Agenda van Helmond

Addendum 2021-2024

De Gemeente Helmond en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Helmond de interventies 'Uitbreiding Verlengde Schooldag' en 'Pilot kansenongelijkheid en de kracht van het inzetten van de moedertaal' toegevoegd. De Helmondse verlengde schooldag heeft als doel kansengelijkheid en talentontwikkeling te stimuleren door de kinderen van de deelnemende basisscholen een optimale kans te bieden zich breed te ontwikkelen via het onderwijs afgestemd naschools aanbod. Daarnaast willen de scholen van Helmnod onderzoeken wat het effect van het gebruik van de moedertaal in het onderwijs voor de kinderen is.

Portret van wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond

Interview met wethouder Cathalijne Dortmans

"Het Helmond van nu is in veel opzichten een stuk mooier, beter, socialer en veerkrachtiger dan het Helmond van vroeger", aldus wethouder Cathalijne Dortmans van gemeente Helmond. Zij ziet dat de stad en haar inwoners zich hebben ontwikkeld; ze zijn welvarender geworden. "Als wethouder ben ik daar trots op. Maar wat ik in mijn wethouderschap ook zie, is dat dat niet voor iedereen geldt." Kansengelijkheid staat dan ook hoog op de gemeentelijke agenda. "Door ons aan te sluiten bij de Gelijke Kansen Alliantie, verbinden we onze lokale doelstelling aan de landelijke aanpak kansengelijkheid."  

> Lees verder

Interventie Helmond

De Helmondse Verlengde Schooldag

De verlengde schooldag heeft als doel kansengelijkheid en talentontwikkeling te stimuleren door de kinderen van de deelnemende basisscholen een optimale kans te bieden zich breed te ontwikkelen via het op het onderwijs afgestemd naschools aanbod. Om de drempel om mee te doen zo laag mogelijk te houden, vindt dit aanbod in de dagelijkse leefomgeving van het kind plaats.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.