Gemeente Oosterhout

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Oosterhout.

Wethouder Onderwijs Guus Beenhakker heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Oosterhout ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gemeente Oosterhout

Via verschillende wegen zet Gemeente Oosterhout zich in voor optimale kansen van kinderen. Zo zetten ze in op een vliegende start voor elk kind, onder andere door voorschoolse educatie, een gezinsaanpak op geletterheid en een nieuwkomersonderwijs. Daarnaast blijven ze investeren in het buitenschoolse aanbod, onder andere vanuit de Brede Buurt, om zo basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor sport en bewegen, kunst, cultuur, taal en mediawijsheid. Hiebij hebben ze speciale aandacht voor kidneren in armoede, om hen meer gelijke kansen te geven. Ook blivjen ze actief burgerschap op jonge leeftijd stimuleren, onder meer via het programma Jong. 

Oosterhout heeft aandacht voor de verbinding tussen passend onderwijs en preventieve jeugdhulp, waarbij zo veel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het gewone leven. Ook blivjen ze samenwerking tussen de drie O's; Ondernemers, Overheid en Onderwijs, stimuleren en focust de gemeente zich op de opdracht brede welvaart. In deze opdracht zijn kansengelijkheid en onderwijs belangrijke onderwerpen.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.