Gemeente Gorinchem

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Gorinchem.

Vanuit de gedachte dat iedere inwoner taalvaardig moet zijn om mee te kunnen doen is er samen met de Gorcumse schoolbesturen, (onderwijs) partners en de kinderopvang gekozen voor samenwerking, monitoring en kennisdeling, gericht op bestrijding en voorkomen van laaggeletterdheid (0-99 jaar). De zgn. Gelijke Kansen Gorinchem.
De GKA-agenda wordt als middel ingezet om zichtbaar te maken welke interventies er plaats vinden passend bij taalvaardigheid. Op deze wijze kunnen doublures en lacunes zichtbaar worden gemaakt. 

Binnen Gelijke Kansen Gorinchem werken we aan de onderstaande doelstellingen, die aansluiten bij het Integraal Sociaal Beleid van de gemeente Gorinchem.
- Iedereen in (de regio) Gorinchem beschikt over voldoende basisvaardigheden (taal, rekenen en digitaal) om volledig mee te kunnen doen in de samenleving, of weet waar hij/zij hulp kan krijgen.
- Alle kinderen die een risico lopen op een taalachterstand kunnen gebruik maken van een dekkend
(voldoende en gespreid) aanbod van voorschoolse educatie

Gemeente Gorinchem zet zich effectief in op de thema's:

  • Verbinding
  • Effectiviteit
  • Kennisdeling

Voormalig Wethouder Ro van Doesburg (portefeuille onderwijs) ondertekende de GKA-Agenda namens de gemeente. Momenteel is Attie Mager de huidige Wethouder Onderwijs van Gemeente Gorinchem.

>Bekijk hier de GKA-Agenda van gemeente Gorinchem

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.