Gemeente Gouda

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Gouda.

Gemeente Gouda werkt met het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan de bevordering van kansengelijkheid door taalbevordering, ouderbetrokkenheid, ontwikkeling nog-cognitieve vaardigheden, loopbaanleren en mentoring/coaching. Beleidsdoelstelling is dat alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen om hun talenten te ontplooien en uit te groeien tot zelfstandige en zelfbewuste inwoners. 

> Bekijk de GKA-Agenda van Gouda

Wethouder Thierry van Vugt van gemeente Gouda poseert buiten
Wethouder Thierry van Vugt

Interview met wethouder Thierry van Vugt

Wethouder Thierry van Vugt van de gemeente Gouda ziet al veel gebeuren in de stad om achterstanden in het onderwijs tegen te gaan. Vooral op het gebied van taal. Maar er kan meer: “Gelijke kansen is essentieel voor alle inwoners van onze mooie stad. We zijn een heel diverse stad, mengelmoes van achtergronden en culturen. Het is daarom noodzakelijk om iedereen hetzelfde perspectief te kunnen geven. Ik ben heel blij met de Gelijke Kansen Alliantie (GKA), als initiatief om het onderwerp onder de aandacht te brengen.”

> Lees verder

Interventie Gouda

Diploma ontwikkeling voor het vso

Het doel van deze interventie is drieledig:

  • De talenten van de leerlingen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.
  • Hiermee de kansen van deze leerlingen op de arbeidsmarkt te versterken.
  • De ontwikkelde talenten om te zetten in een diploma, waarmee deze herkenbaar zijn voor werkgevers.

Met dit diploma kunnen de leerlingen toetreden tot de arbeidsmarkt, waarna zij zich verder kunnen bekwamen met praktijkdiploma’s.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Yasar Sazak voor meer informatie:

E-mail: y.sazak@minocw.nl
Telefoon: 06 46 84 92 56