Gemeente Nissewaard

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Nissewaard.

> Bekijk de GKA-Agenda van Nissewaard

In Nissewaard krijgt iedereen de kans om mee te doen en willen ze de kansengelijkheid in de toekomst nog meer vergroten. Kenmerken is dan ook voor het kansenbeleid dat de gemeente Nissewaard op verschillende manieren werkt aan het wegnemen of compenseren van de ongelijke thuissituatie en de onderwijssituatie en deze samen met de partners wilt wegnemen. Vooral voor kinderen die van thuis minder meekrijgen, is op school meer nodig en is ondersteuning in de thuissituatie belangrijk. Daarom is het belangrijk dat er intensieve samenwerking is tussen gemeente, partners en ouders en daar geïnvesteerd wordt waar dit het hardste nodig is. 

De gemeente Nissewaard streeft met de aansluiting  bij de GKA dan ook specifiek naar het inzetten op versterking vand oorgaande leerlijnen zoals de educatieve thuisomgeving zodat de (taal)ontwikkeling thuis verder wordt aangespoord en begeleid. Daarnaast wilt de gemeente inzetten op het versterken en het bieden van een breed naschools aanbod ten behoeve van talentontwikkeling op zowel de voorscholen als het onderwijs.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.