Gemeente Tiel

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Tiel.

In Tiel is momenteel een te grote groep afhankelijk van de overheid. De sociale structuur is zwak en de bevolkingssamenstelling onevenwichtig. Het gemiddelde opleidingsniveau in Tiel is laag en een relatief grote groep inwoners heeft een laag inkomen of leeft in armoede. Daarnaast constateert de onderwijsinspectie dat onderwijskansen van kinderen van lager- en hogeropgeleide ouders steeds meer uit elkaar lopen. Maatschappelijke ontwikkelingen vergroten het risico van ongelijke kansen van jongeren in de samenleving en in het onderwijs.

Met een duidelijke visie op de toekomst richt Tiel zich de komende jaren op het creëren van een activerende aanpak binnen het sociaal domein. Die aanpak moet stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners van Tiel een bijdrage (kunnen) leveren aan de maatschappij. Of in ieder geval mee kunnen doen en dat er voor hen meer perspectief gecreëerd wordt. De gemeente Tiel ziet onderwijs hierin als een instrument dat kinderen, jongeren en volwassenen helpt om hun talenten te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving.

> Bekijk de GKA-Agenda van Tiel

Wethouder Onderwijs Dave Verbeek heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Tiel ondertekend.

Interventie Tiel

Speel mee met taal

Het doel van deze interventie is het stimuleren van taal en ontwikkelingsgericht spel thuis. Laagopgeleide ouders, arbeidsmigranten en gezinnen met een laag inkomen voeden hun kinderen meer verzorgend dan ontwikkelingsgericht op. Thuis wordt veelal in de eigen taal of in het dialect gesproken. Ook beschikken ouders over minder vaardigheden én middelen om hun kinderen te helpen. Gemeente Tiel wil deze gezinnen ondersteunen door een rijk ontwikkelingsaanbod thuis te creëren. Door al zo vroeg te beginnen met het bestrijden van ontwikkelings- en taalachterstanden (0 tot 4 jaar), verloopt de overgang naar het basisonderwijs soepeler. Gedurende de eerste twee jaar van het basisonderwijs wordt deze ondersteuning voortgezet. Ouders die moeite hebben met taal kunnen via dit programma laagdrempelig worden doorgeleid naar het leerhuis.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.