Gemeente Landgraaf

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Landgraaf.

Wethouder Onderwijs Alex Schiffelers heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Landgraaf ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gemeente Landgraaf.

Een aantal jaren geleden heeft er binnen de gemeente Landgraaf een duidelijke omslag in het beleid plaatsgevonden; er kwam meer aandacht voor preventie in de breedste zin van het woord naast de inzet op curatie. Het peuterstelsel is zodanig ingericht dat alle peuters gebruik kunnen maken van 16 uur VVE per week, ongeacht of ze wel of geen VVE-indicatie hebben. Dit wordt op alle kinderopvanglocaties in onze gemeente aangeboden. Daarnaast wordt er al meerdere jaren een groot budget vrijgemaakt om te investeren in preventieve activiteiten rondom jeugdigen. Denk daarbij aan het inzetten van schoolmaatschappelijk werk in de voorscholen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, het terugdringen van eenzaamheid, etc. We bieden op meerdere scholen het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst aan en investeren in (preventieve) schoollogopedie in zowel de voorscholen als het basisonderwijs. Samen met kinderen, hun ouders, schoolteams en ketenpartners hebben we een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda opgesteld die alle leefdomeinen van kinderen en hun omgeving (zowel school als thuis) raakt. Ook zetten we in op talentontwikkeling, niet alleen binnen de eigen gemeente maar zeker ook regionaal. 

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.

Interventies

Tussenschools aanbod gericht op gezondheidsbevordering, beweging en talentontwikkeling
Er worden gezondheidsrisico's en achterstanden gesignaleerd op de scholen van Oud Nieuwenhagen & Op de Kamp en Lauradorp. Op beide scholen blijven alle kinderen over in de pauze, waarbij de doelgroep gestimuleerd wordt om over te blijven en daar ook gebruik van te maken. Met het inrichten van een tussenschools programma vanuit de GKA, aangevuld met gemeentelijke middelen, zorgt Lndgraaf voor meer beweegmomenten.

Samen leren met je kind
Om te komen tot talentontwikkeling, zullen de randvoorwaarden bij zowel leerlingen als hun ouders versterkt moeten worden. Bij deze interventie wordt de taalvaardigheid van ouders en kinderen versterkt.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.