Gemeente Landgraaf

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Landgraaf.

Gemeente Landgraaf is een gemeente die al de nodige jaren werkt aan buurten en wijken waar uitdagingen liggen op sociaalmaatschappelijk en fysiek gebied. Op dit moment ligt de focus op de buurt Oud Nieuwenhagen & Op de Kamp en Lauradorp. Detwee scholen in de aangrenze gebieden waarop ingezet wordt in de GKA-agenda zijn scholen die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpakken. De GKA biedt kansen om deze scholen een boost te geven in het terugdringen van kansenongelijkheid.

>Bekijk de GKA-agenda van gemeente Landgraaf.

Interventies

Tussenschools aanbod gericht op gezondheidsbevordering, beweging en talentontwikkeling
Er worden gezondheidsrisico's en achterstanden gesignaleerd op de scholen van Oud Nieuwenhagen & Op de Kamp en Lauradorp. Op beide scholen blijven alle kinderen over in de pauze, waarbij de doelgroep gestimuleerd wordt om over te blijven en daar ook gebruik van te maken. Met het inrichten van een tussenschools programma vanuit de GKA, aangevuld met gemeentelijke middelen, zorgt Lndgraaf voor meer beweegmomenten.

Samen leren met je kind
Om te komen tot talentontwikkeling, zullen de randvoorwaarden bij zowel leerlingen als hun ouders versterkt moeten worden. Bij deze interventie wordt de taalvaardigheid van ouders en kinderen versterkt.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Marlou Jenneskens voor meer informatie:
E-mailm.t.p.jenneskens@minocw.nl
Telefoon: 06 31 74 91 99