Gemeente Kerkrade

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Kerkrade.

Wethouder Onderwijs Jo Schlangen heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Kerkrade ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gemeente Kerkrade.

Kansenongelijkheid ontstaat vaak bij kwetsbare overgangen, door het aanbod en de inrichting van het onderwijs en door het ontbreken van netwerken en hulpbronnen. In de afgelopen jaren is in de gemeente het onderwijsachterstandenbeleid geïnvesteerd in de overgang van de voorschoolse voorzieningen naar de basischool. De overstap van het po (primair onderwijs) naar het vo (voortgezet onderwijs) is voor leerlingen echter net zo kwetsbaar en belangrijk.

Dit ws de reden dat een aantal po- en vo-scholen in Parkstad een aantal jaren geleden gestart zijn met samenwerkingsprojecten po verschillende thema's in het kader van de Onderwijswerkplaats Limburg, waaronder onderwijs op maat, taalontwikkeling en het bevorderen van executieve functies. Het bestaande netwerk POVO Parkstad wordt steeds steviger en ontwikkelt zich op de diverse thema's. Zo is er een Onderwijskundig Kind Rapport ontwikkeld, waarin de relevante gegevens over kinderen in de overstap van PO naar VO, met inachtneming van de privacyregels, zijn neergelegd inclusief adviezen of richtlijnen over pedagosich didactische vervolgstappen. Er is een werkgroep warme overdracht bezig met het uitwerken van benodigde soft-skills in de overstap po-vo en wat dit betekent voor competenties van docenten. Tenslotte zijn er nog een tweetal leergemeenschappen bezig om in nauwe samenwerking met partners uit de Educatieve Agenda Limburg gezamenlijk vanuit po en vo te leren over taalvaardigheid met nadruk op leesvaardigheid en plezier en executieve functies.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.

Interventie

Een soepele overgang en succesvolle overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Parkstad.
Deze interventie is onderverdeeld in de doelen:

  • Kinderen maken een soepele overstap van het po naar het vo. Dat wil zeggen dat de maximale leerpotentie van de leerling wordt benut, de leerling zich goed en gezond voelt en het schooladvies stand houdt in het vo. Leerling worden in de overstap en ondersteund in hun rol.
  • Ouders worden betrokken bij de overstap en ondersteund in hun rol.
  • Door middel van een gedegen onderzoek willen wij tot een structurele effectieve aanpak komen.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Marlou Jenneskens voor meer informatie:
E-mailm.t.p.jenneskens@minocw.nl
Telefoon: 06 31 74 91 99