Gemeente Kerkrade

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Kerkrade.

Het realiseren van gelijke kansen voor elk kind in een veilige en duurzame omgeving is de belangrijkste gezamenlijke ambitie van de LEA partners in de gemeente Kerkrade. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren, merkt de gemeente dat de thuissituatie nog steeds grote invloed heeft op de kansen die een kind in zijn of haar ontwikkeling heeft. De verplichte sluiting van scholen en andere beperkende coronamaatregelen hebben deze kansenongelijkheid versterkt. Kinderen die ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling, krijgen die zoveel mogelijk dichtbij school.

> Bekijk de GKA-agenda van gemeente Kerkrade.

Interventie

Een soepele overgang en succesvolle overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in Parkstad.
Deze interventie is onderverdeeld in de doelen:

  • Kinderen maken een soepele overstap van het po naar het vo. Dat wil zeggen dat de maximale leerpotentie van de leerling wordt benut, de leerling zich goed en gezond voelt en het schooladvies stand houdt in het vo. Leerling worden in de overstap en ondersteund in hun rol.
  • Ouders worden betrokken bij de overstap en ondersteund in hun rol.
  • Door middel van een gedegen onderzoek willen wij tot een structurele effectieve aanpak komen.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Marlou Jenneskens voor meer informatie:
E-mailm.t.p.jenneskens@minocw.nl
Telefoon: 06 31 74 91 99