Gemeente Emmen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Emmen.

De GKA-Agenda van Gemeente Emmen werd ondertekend door Wethouder Onderwijs Dewy Leal.

> Bekijk de GKA-agenda van Gemeente Emmen.

De gemeente zet het volledige onderwijsachterstandenbudget (ca. 3,6 miljoen per jaar) in voor de voorschoolse educatie en de schakelklassen voor nieuwkomers. Daarnaast beschikt elke school over schoolmaatschappelijk werk, ondersteuning vanuit de GGD (jeugdverpleegkundige) en worden er vanuit jeugdhulpmiddelen pilots bekostigd gericht op het vergroten van kansen voor kinderen. De gemeente investeert ook in een rijk buitenschoolse aanbod voor kinderen in de basisschoolleeftijd (Brede Scholen). Omdat deze GKA-agenda gericht is op het ontwikkelen van het expertisecentrum voor het jonge kind zijn de hierboven genoemde interventies niet opgenomen in de begroting GKA. In de begroting is wel terug te zien welke NPO-middelen voor dit project worden ingezet.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.