Gemeente Rijssen-Holten

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Rijssen-Holten.

Wethouder Onderwijs Bert Tijhof heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Rijssen-Holten ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Rijssen-Holten.

Het college van de gemeente Rijssen-Holten zag aanleiding om te verkennen of een (integraal) kindcentrum een oplossing biedt voor kinderen en ouders uit de gemeente. Uit deze verkenning bleek al snel dat de problematiek breder is: De Johan Frisoschool is gelegen in de wijk Plan Zuid, deze wijk is de lokale aandachtswijk. Maatschappelijke partners, zoals politie, woningbouw en jongerenwerk contstateren: conflicten op grond van culturele verschillend, verminderd onderling vertrouwen, angst onder inwoners, hangjongeren, dealen, drugsgebruik op straat en zorgen over de invloed van oudere jeugd op jongere kinderen. Het percentage huishoduen met bijstand is ruim het dubbele van het gemeentelijk precentage, het inkomen is €4.000 lager en het gebruik van jeugdhulp en Wmo is hoger dan in de rest van de gemeente. het aantal door de politie geregistreerde incidenten is fors hoger dan de eerst volgende wijk. De inwoners van Plan Zuid maken zich dan ook zorgen over de toekomst, zorgen die in tegenstelling tot anderw ijken gerelateerd zijn aan de directe leefomgeving. 

Door te investeren in het BKC en de samenwerking te bevorderen tussen de buurt en professionals en tussen professionals onderling levert de gemeente Rijssen-Holten een stevige bijdrage aan eht verbeteren van kansengelijkheid. Door middel van deze agenda hoopt de gemeente deze bijdrage te versterken. Zowel door te leren van anderen, als door extra interventies binnen het BKC te realiseren.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.