Gemeente Culemborg

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Culemborg.

Gemeente Culemborg zet in op het thema:

  • Extra onderwijs;

> Bekijk de GKA-Agenda van Culemborg

Binnen het gemeentelijk beleid 'Kansrijk Opgroeien 0-12 jaar' is de Brede School Culemborg een belangrijke netwerkorganisatie van samenwerkende partijen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen. Het doel van het samenwerkingsverband is het vergroten vand e ontwikkelingskansen van de kinderen en te werken aan een brede leer- en leefomgeving. Samen met de partners en in het bijzonder alle twaalf basisscholen van Culemborg wordt jaarlijks een gezamenlijke BSC-programmering (Rijke Schooldagen) vastgesteld, die aansluit bij het curriculum op school. Gekwalificeerde trainers van de sportverenigingen en creatieve docenten van de cultuurverenigingen verzorgen op school de lesses lichamelijke opvoeding en de cultuur-educatieve lessen, en na school (in de verlengde schooldag) de verdiepingslessen en verdere kennismakingslessen. Sinds enige tijd is ook de porgammering van Natuur en milieu Educatie (NME) geïntegreerd in de programmering van de Brede School Culemborg. De BSC-lessen zijn een verdieping op het curriculum en zowel binnen- als buitenschool gratis beschikbaar voor elk kind in Culemborg.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.