Gemeente Westland

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Westland.

> Bekijk de GKA-Agenda van Westland

Wethouder Onderwijs Anko Goudswaard heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Westland ondertekend.

Gemeente Westland streeft naar een samenleving waarin kinderen mee kunnen doen, in het nu als kind en later als vowlassene. Meedoen is ertoe doen en dus belangrijk voor het kind en de samenleving. Kinderen krijgen de kans om zich optimaal te ontwikkelen en uit te groeien tot wie zijn willen/kunnen worden. Dit doen zij zo inclusief mogelijk. Er is aandacht voor de leefomgeving waarin kinderen en jongeren verkeren: thuis, op school, in de kinderopvang en in de wijk. daarbij hebben ze oog voor cognitieve ontwikkeling, gezond gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling en hebben ze vertrouwen in de ontwikkelkracht en de nieuwsgierige en onderzoekende houding van elkd kind. De in 2021 door de gemeenteraad vastgestelde lokale educatieve agenda 2022-2025(LEA) bevat een programma rondom kansengelijkheid. De gemeente Westland en haar LEA-partners vinden kansengelijkheid een belangrijk onderwerp om de komende vier jaar aan te werken.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.