Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt hard aan gelijke kansen voor al haar inwoners. In een apart hoofdstuk over kansengelijkheid in het collegeakkoord worden veel plannen gemaakt. Zo ziet de gemeente het belang van vroeg- en voorschoolse educatie in en wil zij meer geld investeren in extra lessen, initiatieven van ouders en brede scholen. 

Diverse culturen

Daarnaast komt er een programma om leraren te helpen bij het omgaan met diverse culturen, achtergronden, normen en waarden van leraren. 

Wethouders gelijke kansen

Marjolein Moorman is wethouder in Amsterdam en heeft onder meer onderwijs en armoede in haar portefeuille. Wethouder Simone Kukenheim heeft jeugdzorg, mbo en sport in haar portefeuille.  

Gelijke kansen in Amsterdam

De gemeente doet nog meer om gelijke kansen in het onderwijs te bereiken: 

  • ‘Wereldburgerschap’ creëren, door extra talen aan te bieden en het onderwijs internationaler te maken 
  • Inzet op de ontwikkeling van leraren 
  • Techniekonderwijs beter laten aansluiten op de arbeidsmarkt 
  • Schooluitval bij vooral studenten van het mbo voorkomen 
  • Meer naschoolse activiteiten organiseren in buurten waar veel kwetsbare gezinnen wonen 

De Transformatieve School

Een aantal leraren in Amsterdam volgden een training waar ze leerden om te gaan met straatgedrag in de klas. De methode De Transformatieve School zorgt voor minder discussie en ruzie in de klas. Zo ontstaat er meer in de rust. Dat is positief voor de schoolresultaten van leerlingen.

Factsheet gemeente Amsterdam

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Amsterdam helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.