Gemeente Amsterdam

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Amsterdam.

Als je kansengelijkheid wil creëren, moet je ongelijk investeren. Daarom investeert de gemeente Amsterdam op drie niveaus:

  1. Een goed basisaanbod waar alle leerlingen op morgen rekenen.
  2. Een Amsterdams aanbod, waarmee Amsterdam de stad benut voor alle leerlingen.
  3. Een specifiek aanbod, voor de leerlingen die dit het hardste nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Amsterdam zet actief in op de thema’s:

  • Mentoring en coaching
  • Soepele overgangen
  • Taalbevordering
  • Ouderbetrokkenheid

> Bekijk de GKA-Agenda van Amsterdam

'We doen heel veel aan gelijke kansen op individueel niveau'

Wethouders Marjolein Moorman (met in haar portefeuille Onderwijs en Armoede) en Simone Kukenheim (met in haar portefeuille Zorg, Jeugd, Beroepsonderwijs en Sport ) ondertekenden namens de gemeente de GKA-Agenda. Hieronder vertelt Marjolein Moorman over gelijke kansen. 

Interview wethouder Marjolein Moorman

Wethouder Moorman: ‘Ongelijk behandelen om gelijkheid te bevorderen’

Amsterdam zet stevig in op gelijke kansen. “De politiek is aan zet om hier iets aan te doen”, aldus wethouder gelijke kansen Marjolein Moorman. In haar aanpak zet ze het kind centraal: “Zij leven in de wereld, niet in kokers. Daarom moeten we zo goed mogelijk samenwerken.” Moorman is blij dat Amsterdam is aangesloten bij de GKA: “Binnen de stad moeten we van elkaar leren wat werkt. Datzelfde geldt binnen de GKA, maar dan op nationaal niveau.”

> Lees verder

Interventie Amsterdam

In Amsterdam staat kansengelijkheid hoog op de agenda. Daarom investeert de gemeente in individuele begeleiding en ondersteuning, want: voor kinderen die thuis minder krijgen, is meer nodig op school. Maar de stad gaat vooral aan de slag met het aanpakken van het systeem dat kansenongelijkheid in de hand werkt.

Lees meer over de interventies in Amsterdam

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.