Gemeente Aalten

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Aalten.

Gemeente Aalten zet actief in op de thema's:

  • Armoede en gezondheid
  • Ouderbetrokkenheid
  • Soepele overgangen

De GKA-Agenda is ondertekend door Wethouder Onderwijs Hans te Lindert.

> Bekijk de GKA-Agenda van Aalten

De gemeente Aalten heeft in samenwerking met de partners van de Lokale Educatieve Agenda een visie en missie opgesteld voor het onderwijs in de gemeente. Gelijke kansen voor alle kinderen en hun gezinnen is één van de speerpunten. Ook integraal samenwerken onder het mom van 'It takes a village to raise a child' staat hierbij centraal. Aalten wil de betrokkenheid van zowel ouders als kinderen en jongeren vergroten, inclusief en passend onderwijs stimuleren en de veerkracht van jeugdigen versterken. Ook dient er genormaliseerd te worden, waarbij zodoende een positieve benadering wordt gehanteerd. Op basis van deze kernwaarden worden er werkgroepen en actielijnen opgezet om hiermee aan de slag te gaan. 

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.