Gemeente Sittard-Geleen

In de gemeente Sittard-Geleen werken scholen en maatschappelijke organisaties samen aan gelijke kansen. Zo wordt er onderzocht hoe cultuur een grotere rol kan spelen bij de talentontwikkeling van leerlingen. Daar moet al op de basisschool mee begonnen worden. Ook is er aandacht voor laaggeletterdheid: dankzij het Taalakkoord wordt een taalachterstand vroeg ontdekt. Door deze achterstand weg te werken, kunnen kinderen al vanaf de basisschool goed meedoen met de lessen. 

Wethouder gelijke kansen

Berry van Rijswijk is wethouder in Sittard-Geleen en heeft onder meer onderwijs, jeugd en jeugdzorg in zijn portefeuille. 

Weekendschool

Voor kinderen uit een gezin waarin ontwikkeling weinig aangemoedigd wordt, is er de weekendschool ‘Petje af’. De weekendschool helpt kinderen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.  

Factsheet gemeente Sittard-Geleen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Sittard-Geleen helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.