Gemeente Sittard-Geleen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Sittard-Geleen.

In de gemeente Sittard-Geleen moeten kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien. Ze moeten de kans krijgen om hun talenten optimaal te ontwikkelen en actief mee kunnen doen in de samenleving. Vanuit de filosofie van een positief jeugdbeleid, staat het creëren van gelijke kansen centraal.

Sittard-Geleen zet actief in op de thema’s:

  • Extra onderwijs
  • Armoede en gezondheid

Voormalig Wethouder Berry van Rijswijk (met in zijn portefeuille Jeugd en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Ivo Tillie de huidige Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Sittard-Geleen

Addendum 2021-2024

De Gemeente Sittard-Geleen en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Sittard-Geleen de interventies 'Voortzetting en doorontwikkeling Gezonde Basisschool van de Toekomst bij KC Sittard', 'Start Gezonde Basisschool van de Toekomst bij basisschool Reuzepas' en 'Scholendag stichting LeerKRACHT' toegevoegd.

Interventies Sittard-Geleen

Petje af

"Wat wil je later worden?” Voor veel kinderen is dat een moeilijke vraag. Vooral voor kinderen die opgroeien in armoede, of met een taalachterstand. Weekendschool ‘Petje af’ helpt kinderen tussen de 10 en 14 jaar ontdekken wat hun talenten en mogelijkheden zijn. Vooral door de kinderen te helpen hun zelfvertrouwen te vergroten.

Lees meer over 'Petje af’

Basisschool van de Toekomst

Zuid-Limburg is een regio met stevige, sociaalmaatschappelijke achterstanden. De regio kent (samen met Oost-Groningen) de laagste arbeidsparticipatie van Nederland, heeft relatief meer jongeren die gebruikmaken van jeugdhulp, is vergelijkbaar met de G4-steden als het gaat om kinderen die opgroeien in armoede en kent relatief meer mensen die laaggeletterd opgroeien. Deze achterstanden gaan van generatie op generatie over. Zuid-Limburg wil die trend doorbreken. Daarom startte onderwijsstichting MOVARE in 2015 een pilot: de Gezonde basisschool van de toekomst. Thomas Gelissen, programmamanager Programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburgse gemeenten: “Zuid-Limburg is een broedplaats van nieuwe creatieve oplossingen om achterstanden in te lopen. De Basisschool van de toekomst is er één van.”

> Lees meer over de Basisschool van de toekomst

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.