Gemeente Den Helder

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Den Helder.

De GKA-Agenda van Gemeente Den Helder is ondertekend door Wethouder Onderwijs Pieter Kos.

> Bekijk de GKA-Agenda van Den Helder

Van de gemeente wordt verwacht dat noodzakelijke ondersteuning (jeugdhulp/ preventie/ consultatie) snel en doeltreffend wordt geboden op school, in de thuissituatie en vrije tijd van de leerling en diens ouders/verzorgers. Om dit te realiseren is het nodig dat ondersteuning structureel aanwezig is op de scholen. We zien voor ons een brugfunctionaris met als kerntaken:

  • Op casusniveau te komen tot maatwerk, in samenwerking met school, ouders, leerling, samenwerkingsverband en eventuele andere partijen.
  • Deondersteuningsstructuur van de school te versterken en daarin vast onderdeel te zijn.
  • Deskundigheidsbevordering te bieden aan medewerkers in onderwijs en consulenten van de gemeente.
  • Te verbinden tussen gemeente, onderwijs en jeugdhulp in de processen op casusniveau. Om aan deze kerntaak te kunnen voldoen is de brugfunctionaris geborgd in de ondersteuningsstructuur van de school en in de toeleiding van de gemeente (sociaal wijkteam/ jeugdhulpdeskundigen). De brugfunctionaris kan via de ‘verkorte route’ toeleiden naar jeugdhulp.

De gemeente is er, samen met de scholen en betrokken partijen, voor verantwoordelijk dat de randvoorwaarden voor bovenstaande worden gerealiseerd.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.