Gemeente Zwolle

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Zwolle

De gemeente Zwolle ziet data als een belangrijk instrument om kansenongelijkheid tegen te gaan. De gemeente is –samen met partners als CBS en de GGD- bezig met de ontwikkeling van een ‘Kinderindex’. Hierdoor wordt meer inzicht vergaard in de lokale situatie en context van kinderen, waardoor de aanpak en interventies gerichter ingezet kan worden.

Zwolle zet actief in op het thema:

  • Extra onderwijs

Wethouder Michiel van Willigen met in zijn portefeuille Jeugd en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente Zwolle de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Zwolle

Addendum 2021-2024

De Gemeente Zwolle en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Zwolle de interventie ‘Samen voor een stevige basis – Werken aan gelijke kansen in en met de Springplank’ toegevoegd aan de eerder afgesloten GKA-agenda. Het doel van de interventie is om de wereld van de kinderen van de Springplank te vergroten, ze perspectieven aan te reiken en ze toe te rusten om op te groeien tot zelfstandige, weerbare en zelfbewuste volwassenen.

Interventie Zwolle

Data kinderindex

Een scheiding, armoede, schulden, geweld: problemen thuis hebben invloed op kinderen, en daarmee op hun schoolprestaties. Waarom heeft het ene kind meer last van problemen thuis dan een ander kind? Welke factoren beïnvloeden kinderen? En hoe kunnen data hierin helpen? In 2016 startten de gemeente Zwolle en GGD IJsselland de jongerenindex Zwolle. Deze index geeft per wijk een beeld van de bedreigende en beschermende factoren die van invloed zijn op het opgroeien van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jongerenindex is een succes en daarom ontwikkelt de gemeente Zwolle nu ook een kinderindex voor kinderen tussen min 9 maanden en 12 jaar. 

> Lees meer over de data kinderindex van Zwolle

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.