Gemeente Medemblik

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Memblik.

Wethouder gelijke kansen

De gemeente Medembiik streeft naar een optimale talentontwikkeling voor alle kinderen in de gemeente. Medemblik legt het accent op preventie, zodat kansenongelijkheid zoveel mogelìjk wordt voorkomen; dat begint al bij -10 maaanden. Het bieden van taalondersteuning is daarbij een belangrijk onderdeel. 

Medemblik zet actief in op de thema's:

  • Taalbevordering
  • Ouderbetrokkenheid

Voormalig Wethouder Dirk Kuipers (met in zijn portefeuille o.a. Onderwijsbeleid, Jeugd, Financiën en WMO) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Yannick Nijsingh de huidige Wethouder Onderwijs van Gemeente Medemblik.

> Bekijk de GKA-Agenda van Medemblik

Interventies West-Friesland

Taalslag

“Samen aan de slag”, zeggen ze in West-Friesland. Iedereen doet mee en problemen worden op tijd gezien. Bijvoorbeeld tijdens de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daar worden eventuele achterstanden snel ontdekt. Daarbij wordt samengewerkt met de maatschappelijk werker die op de school rondloopt en kinderen helpt. 

> Lees meer over de interventie Taalslag

Doorgaande leerlijn

Hoe voorkom je ongelijke kansen op jonge leeftijd? De gemeente Medemblik gaat met die vraag aan de slag en richt zich op het versterken van een werkende, doorgaande (ontwikkel)lijn van VVE naar po. Anita Zwicky, senior beleidsmedewerker Onderwijs en Sociaal Domein: “Kinderen verdienen een goede overdracht, of ze nu van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of vanuit huis aan de basisschool starten. Een doorlopende lijn draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen. Het verlagen van taalachterstanden en het vergroten van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kinderen is hier onderdeel van.”

> Lees meer over de doorgaande leerlijn in Medemblik

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.