West-Friesland

“Samen aan de slag”, zeggen ze in West-Friesland. Iedereen doet mee en problemen worden op tijd gezien. Bijvoorbeeld tijdens de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daar worden eventuele achterstanden snel ontdekt. Daarbij wordt samengewerkt met de maatschappelijk werker die op de school rondloopt en kinderen helpt. 

Wethouder gelijke kansen

Samir Bashara is wethouder in Hoorn en heeft onder meer onderwijs en cultuur in zijn portefeuille. Dirk Kuipers is wethouder in Medemblik en heeft onder meer onderwijs en jeugd in zijn portefeuille. 

Taalslag

In de regio werkt West-Friesland samen aan het initiatief Taalslag. In dit initiatief worden Nederlandse les en les in schoolse vaardigheden gegeven aan anderstaligen, waaronder vluchtelingen. Dit wordt gedaan op de middelbare school en op het MBO. 

Factsheet West-Friesland

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet West-Friesland helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.