Gemeente Zeist

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Zeist.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gemeente Zeist

Wethouder Onderwijs Angèle Welting heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Zeist ondertekend.

Een aantal jaren geleden heeft er in de gemeente Zeist een duidelijke omslag in beleid plaats gevonden. Er wordt meer ingezet op preventie en er wordt gewerkt aan betere aansluiting onderwijs-jeugdhulp. De gemeente werkt op dit moment samen met de schoolbesturen en maatschappelijke organisaties aan de totstandkoming van een agenda Jeugd en Onderwijs. Hierin worden de ambities die we gezamenlijk hebben voor de Zeister kinderen vastgelegd en ingevuld. De gemeente Zeist heeft ten aanzien van de GKA een rol in het borgen en monitoren van de activiteiten en interventies die plaats vinden binnen deze subsidie. Van onze GKA-ervaringen willen we leren en vervolgens delen met andere scholen, schoolbesturen en samenwerkingspartners binnen de gemeente en met de andere vier gemeenten waarmee we intensief samenwerken. Uiteraard betrekken we ook beide Samenwerkingsverbanden. De gemeente speelt hierin een centrale rol.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.