Gemeente Meierijstad

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Meierijstad.

In de Mijlpalen van Meierijstad is opgenomen dat iedereen in Meierijstad zijn of haar talenten kan ontwikkelen, met passend onderwijs waar nodig. De gemeente stimuleert een goede aansluiting tussen voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. 

Ook is opgenomen dat er voor de jeugd in Meierijstad voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de groei naar volwassenheid door o.a. onderwijs, welzijn en vrijetijdsbesteding. Voor jongeren met problemen is er zorg en ondersteuning, o.a. via de Jeugdwet. Beleid gericht op preventie heeft prioriteit. 

> Bekijk de GKA-Agenda van Meierijstad

Wethouder Onderwijs Johan van Gerwen heeft namens Gemeente Meijerijstad de GKA-Agenda ondertekend.

Addendum 2021-2024

De Gemeente Meierijstad en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Meierijstad de interventies 'Taalstimulering' en 'Voortzetting ambulante begeleiding Taalvijver en verbreden inzet flexibele tutor' toegevoegd.

Portret van wethouder Coby van der Pas van gemeente Meierijstad

Interview met wethouder Coby van der Pas

Gemeente Meierijstad sluit met haar projecten op het gebied van gelijke kansen naadloos aan op de thema’s van de Gelijke Kansen Alliantie. Wethouder Coby van der Pas vertelt dat de gemeente elk kind de beste start wil geven: “Onze ambitie is dat we ieder kind gelijke kansen willen bieden om zijn talenten te ontwikkelen, gericht om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving en een passende plek in het arbeidsproces te kunnen vinden. Op die manier hopen we bij te dragen aan het geluk, welzijn en welbevinden van kinderen.”

> Lees verder

Interventie Meierijstad

Mobiele brigade schakelklas / taalvijver

Doelstelling van dit project is het bieden van een goede start aan de basisschoolleerlingen die de Taalvijver (project op VVE) hebben bezocht en ‘instromen’ op hun stamschool, een goede start geven. De kinderen die op VVE moeite hadden met taal krijgen extra ondersteuning op het vlak van taalonderwijs, zodat met een goede basis verder kunnen gaan in het PO.

> Lees meer

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.