Gemeente Rotterdam

In de gemeente Rotterdam wordt veel gedaan aan gelijke kansen. De gemeente ziet dit dan ook als een belangrijke taak, blijkt uit het collegeakkoord. Zo is er aandacht voor laaggeletterdheid, waarbij taallessen worden gekoppeld aan andere activiteiten op een speelse manier. Ook maken jonge kinderen op de voorschool al vroeg kennis met verschillende achtergronden.

Wethouder gelijke kansen

Said Kasmi is wethouder in Rotterdam en heeft onder meer onderwijs en cultuur in zijn portefeuille. 

Beleid gelijke kansen

Er wordt in Rotterdam nog veel meer gedaan aan kansengelijkheid: 

  • Rotterdamse jongeren gaan pas van school als zij een baan hebben 
  • Op de basisschool wordt al informatie over beroepen gegeven 
  • Er zijn verschillende mentorprogramma’s 
  • Er wordt aandacht besteed aan kunst en cultuur 
  • Betrokkenheid van ouders wordt verder onderzocht 

TOM-methode

In Rotterdam wordt gewerkt met de TOM-methode. TOM staat voor Talentontwikkeling door Optimale Match.   

Factsheet gemeente Rotterdam

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Rotterdam helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Ruben van Waardhuizen voor meer informatie.