Gemeente Hulst

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Hulst.

Wethouder Onderwijs Denis Steijeart heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Hulst ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Hulst.

Door de NPO middelen in te zetten en de bestaande samenwerking met de onderwijsinstantie te intensiveren, wordt op deze wijze kansengelijkheid beoogd. Leerlingen uit de gemeente Hulst krijgen de kans om binnen de gemeente onderwijs te genieten, wanneer de ondersteuningsvraag dit toelaat. Met zowel het Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen, de gemeenten Terneuzen en Sluis, als het Samenwerkingsverband Zeeuws-Vlaanderen worden overlegmomenten ingepland om het onderwijs in de regio Zeeuws-Vlaanderen toegankelijk en bereikbaar te houden, op alle niveaus.

Op de lokale en de regionale educatieve agenda wordt dit ook regelmatig besproken, alsook op de inclusie agenda van de gemeente.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.