Gemeente Westerkwartier

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Westerkwartier.

De gemeente Westerkwartier zet met diverse projecten en beleid in op een kansrijke, inclusieve, creatieve en krachtige start voor alle kinderen in Westerkwartier. Deze inzet is gebundeld in het programma Kickstart Westerkwartier. Dit programma bevat drie themalijnen, gericht op de omgeving van kinderen en jongeren (JOGG), brede talentontwikkeling op school (Tijd voor Toekomst) en het versterken van de geboortezorgketen voor een kansrijke start in de eerste duizend dagen van een kind.

De activiteiten van dit programma zijn gericht op het bevorderen van kansengelijkheid en het vergroten van de brede welvaart. Daarbij kun je denken aan armoedebestrijding, sportstimulering, gezonde voeding, brede talentontwikkeling, preventieve educatie voor kinderen met een achterstand en mogelijkheden tot ontspanning.

> Bekijk de GKA-Agenda van Westerkwartier

Wethouder Onderwijs Bé Schollema heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Westerkwartier ondertekend.

Interventie Westerkwartier

Inclusief Onderwijs
De projectleider onderzoekt en begeleidt het proces naar inclusief onderwijs voor kinderen van 0 t/m 16 jaar op kindcentrum 't Sterrenpad. Hierbij zijn Stichting de Zijlen en de Speelster betrokken. Bij deze interventie krijgen alle kinderen gelijke kansen binnen de mogelijkheden wat het kindcentyrum kan bieden. 

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.