Gemeente Woerden

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Woerden.

> Bekijk de GKA-Agenda van Woerden.

Wethouder Onderwijs Jacques Rozendaal heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Woerden ondertekend.

De gemeente Woerden heeft in de maatschappelijke agenda vastgelegd dat jongeren gezond en veilig opgroeien; zowel po school, thuis als in hun vrije tijd. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat alle kinderen hun talenten kunnen ontwikkelingen, ongeacht hun achtergrond, beperking of financiële situatie.

In samenwerking met scholen, de GGD en maatschappelijke parters werken ze aan deze opgaven. Ze zetten in op taalvoorzieningen voor jong en oud, bieden praktische hulp , geven voorlichting op scholen en stellen financiële regelingen beschikbaar die kidneren en jongeren helpen omte kunnen participeren in de gemeente end e maatschapij als geheel. Binnen het uitvoeringsteam in het sociaal domein, WoerdenWijzer, hebben ze de functie projectcoördinator voor het onderwijs structureel ingericht. Hij is het aanspreekpunt voor de scholen, haalt regelamtig op wat er bij scholen leeft en richt zich op het oprichten van zorgteams rondom scholen die dit het hardst nodig hebben.

De gemeente heeft al langer de problemen in de wijken in beeld, maar tricht zich tot nu toe vooral op jogneren vanaf het moment dat zij op het voortgezet onderwijs zitten. Ook jongerenwerk constateert dat de problemen steeds meer verschuiven naar een jongere leeftijd. Het jongerenwerk richt zich nu op de leeftijd 12+, maar de gemeente onderzoekt of de opdracht aan jognerenwerk wellicht uitgebreid kan worden met de leeftijdsgroep 10-12 jaar.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.