Gemeente Diemen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Diemen.

Gemeente Diemen zet actief in op thema's:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Taalbevordering

De GKA-Agenda van Gemeente Diemen is ondertekend door Wethouder Onderwijs Jeroen Klaasse

> Bekijk de GKA-Agenda van Diemen.

Een gezond, veilig, sterk, sociaal, divers en betrokken Diemen waar alle inwoners -jong en oud- de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Daar maakt de gemeente Diemen zich sterk voor. Dat doen zij samen inwoners, hulpverleners en andere professionals, ondernemers, organisaties, vrijwilligers en verengingen. Ze willen dat alle Diemenaren meedoen en meetellen. Ook daarom betrekken ze de inwoners en de maatschappelijke parters zo veel mogelijk bij de totstandkoming van het beleid- en uitvoering. Zo werken ze samen aan een sociaal Diemen dat kansen biedt aan iedereen.

Diemen wil niet alleen praten over, maar ook daadwerkelijk luisteren naar ouders, kinderen en jongeren en betrokken netwerkpartners in bijvoorbeeld onderwijs en kinderopvang. Dat doen ze door te investeren in een goede samenwerking tussen ouders- en kindcoaches, de jeugdgezondheidszorg, kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs, het Brede Hoed Netwerk en het Sociaal Team Diemen.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.