Gemeente Enschede

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Enschede.

Binnen het beleid van de gemeente Enschede op het terrein van kinderen en jongeren (zie onder
andere de Lokale Educatieve Agenda) vormt kansengelijkheid een fundamenteel onderdeel. Ieder
kind moet de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke inwoner die goed
voorbereid is op een plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Omdat ieder individu anders
is, willen we niet iedereen op dezelfde manier benaderen, maar juist aansluiten bij de specifieke
behoeften van het kind en de jongere. Verschillen inzetten en gebruiken om iedereen gelijke
kansen te bieden.

De gemeente Enschede zet zich effectief in op de thema's:

  • Verbinding
  • Effectiviteit
  • Kennisdeling

Wethouder June Nods-Koster(portefeuille onderwijs) ondertekende de GKA-agenda namens de gemeente.

> Bekijk de GKA-Agenda van Enschede

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Robine Mens voor meer informatie:

E-mail: r.b.m.mens@minocw.nl
Telefoon: 06 15 03 80 66