Gemeente Enschede

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Enschede.

Binnen het beleid van de gemeente Enschede op het terrein van kinderen en jongeren (zie onder
andere de Lokale Educatieve Agenda) vormt kansengelijkheid een fundamenteel onderdeel. Ieder
kind moet de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijke inwoner die goed
voorbereid is op een plek in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Omdat ieder individu anders
is, willen we niet iedereen op dezelfde manier benaderen, maar juist aansluiten bij de specifieke
behoeften van het kind en de jongere. Verschillen inzetten en gebruiken om iedereen gelijke
kansen te bieden.

De gemeente Enschede zet zich effectief in op de thema's:

  • Verbinding
  • Effectiviteit
  • Kennisdeling

Voormalig Wethouder June Nods-Koster(portefeuille onderwijs) ondertekende de GKA-agenda namens de gemeente. Momenteel is Jurgen van Houdt de huidige Wethouder Onderwijs van Gemeente Enschede.

> Bekijk de GKA-Agenda van Enschede

Addendum 2021-2024

De Gemeente Enschede en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Enschede de interventies 'Huiskamers op scholen' en 'Versterken Leesplezier' toegevoegd. Bij 'Huiskamers op scholen' worden op verschillende VO-scholen een plek ingericht waar leerlingen na schooltijd een gesprek over hun ontwikkeling kunnen voeren of extra ondersteuning krijgen bij schoolwerk. Bij 'Versterken Leesplezier' wordt samen met de Bibliotheek Enschede en de diverse onderwijsbesturen acties opgezet om het leesplezier te versterken van kinderen te versterken.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.