Gemeente Midden-Groningen

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Midden-Groningen.

Wethouder Onderwijs Erik Drenth heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Midden-Groningen ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Midden-Groningen.

Gemeente Midden-Gronignen zet zich in op het tegengaan van de oplopende kansenongelijkheid in het onderws. Om doelgroepkinderen een goede start te geven in het onderwijs geven ze onder meer uitvoering aan een stimulerend voorschools aanbod voor doelgroepkinderen en taal-taal-lees programma's zoals Boekstart, boekenpret en voorleesactiviteiten voor ouders. Ze voeren het project 'Tijd voor Toekomst' uit waarin een aantal scholen met veel doelgroepkinderend e mogelijheid krijgen om een Rijke Schooldag met een stimulerend aanbod te realiseren. Dit aanbod is gericht op: verminderen van achterstanden op de kernvakken lezen en rekenen, talentontwikkeling, een brede blik op de wereld en versterken van de mentale en fysieke gezondheid. Ze werken hierin nauw samen met andere gemeenten in de regio van Groningen.

Eind 2021 is Midden-Groningen gestart met een traject om samen met onderwijspartners te onderzoeken wat naast de huidige inzet nodig is om de onderwijskansen van kidneren in Midden-Groningen nog beter aan te pakken. Ze hebben Oberon gevraagd dit voor Midden-Groningen uit te voeren. Er is een kerngroep van betrokkenen uit onderwijs en kidneropvang samengesteld die meedenkt over de stappen in dit traject en resultaten. De eerste stap was het maken van een startschets op basis van beschikbare landelijke en lokale data. De startschets is besproken met verschillende sleutelfiguren om de data te duin en een compelter beeld te krijgen van de huidige situatie en de kansen en uitdagingen voor de komende tijd. In een bijeenkomst met betrokkenen uit onderwijs, opvang, welzijn en onderstuening is de richting bepaald voor gelijke onderwijskansen. Doelstelling: alle kinderen opvang en onderwijs krijgen waarin hun potentie en talenten worden gestiumleerd. Ook hebben ze een aantal uitdagingen en speerpunten benoemd.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.