Gemeente Midden-Groningen

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Midden-Groningen.

Wethouder Onderwijs Erik Drenth heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Midden-Groningen ondertekend.

> Bekijk de GKA-Agenda van Midden-Groningen.

Gemeente Midden-Groningen zet zich in op het tegengaan van de oplopende kansenongelijkheid in het onderwijs. Om doelgroepkinderen een goede start te geven in het onderwijs geven ze onder meer uitvoering aan een stimulerend voorschools aanbod voor doelgroepkinderen en taal-taal-lees programma's zoals Boekstart, boekenpret en voorleesactiviteiten voor ouders. Ze voeren het project 'Tijd voor Toekomst' uit waarin een aantal scholen met veel doelgroepkinderen de mogelijheid krijgen om een Rijke Schooldag met een stimulerend aanbod te realiseren. Dit aanbod is gericht op: verminderen van achterstanden op de kernvakken lezen en rekenen, talentontwikkeling, een brede blik op de wereld en versterken van de mentale en fysieke gezondheid. Ze werken hierin nauw samen met andere gemeenten in de regio van Groningen.

Eind 2021 is Midden-Groningen gestart met een traject om samen met onderwijspartners te onderzoeken wat naast de huidige inzet nodig is om de onderwijskansen van kinderen in Midden-Groningen nog beter aan te pakken. Ze hebben Oberon gevraagd dit voor Midden-Groningen uit te voeren. Er is een kerngroep van betrokkenen uit onderwijs en kinderopvang samengesteld die meedenkt over de stappen in dit traject en resultaten. De eerste stap was het maken van een startschets op basis van beschikbare landelijke en lokale data. De startschets is besproken met verschillende sleutelfiguren, met als doel een zo volledig mogelijk beeld van de huidige situatie en de kansen en uitdagingen voor de komende tijd te schetsen. In een bijeenkomst met betrokkenen uit onderwijs, opvang, welzijn en onderstuening is de richting bepaald voor gelijke onderwijskansen. Doelstelling: alle kinderen krijgen opvang en onderwijs waarin hun potentie en talenten worden gestimuleerd. Ook hebben ze een aantal uitdagingen en speerpunten benoemd.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.