Gemeente Delft

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Delft.

In het collegeprogramma van de gemeente Delft wordt gesteld dat ieder kind recht heeft op een gelijke start. De gemeente Delft streeft naar een aantrekkelijke, ongedeelde en leefbare stad. Een stad met voorzieningen waar alle jeugd de kans krijgt om op zijn of haar eigen niveau en toekomstgericht op te groeien en opgeleid te worden tot zelfstandige individuen. De gemeente Delft wil zich in het kader van het Programma Gelijke Kansen inzetten op de thema’s taalbevordering voor leerlingen die dit nodig hebben, soepele overgangen in het onderwijs en professionalisering van leerkrachten.

> Bekijk de GKA-Agenda van Delft

Addendum 2021-2024

De Gemeente Delft en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Delft de interventie 'Kansrijk adviseren' toegevoegd. Hierbij wordt een stedelijk plan van aanpak opgesteld voor po- en vo-scholen. 

Wethouder Hatte van der Woude van gemeente Delft

Interview met wethouder Van der Woude

“Delft is een stad met een diverse bevolking: 37% heeft een mgirantenachtergrond. Het is een kleine wereldstad”, omschrijft wethouder Hatte van der Woude haar gemeente. Vooral op het gebied van taal is er veel te winnen als het gaat om gelijke kansen. Tegelijkertijd heeft de stad te maken met soortgelijke problematiek als de directe G4-buren Rotterdam en Den Haag. De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) vormt daarom een belangrijke kennispartner.

> Lees verder

Interventie Delft

Kopklas

De interventie draagt bij aan het versoepelen van kwetsbare overgangen, het tegengaan van segregatie op onderwijsniveau en het bieden van een brede ontwikkelomgeving. De ambitie is om met alle betrokken partijen taalachterstanden dusdanig aan te pakken dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar potentie, waardoor ze terechtkomen op de plek waar ze horen.

Leerlingen die vanwege een taalachterstand een lager schooladvies krijgen dan past bij hun potentie voor vmbo TL of hoger, kunnen in een zogenaamde kopklas geplaatst worden, een extra jaar basisonderwijs voorafgaand aan de brugklas. Tijdens het kopklasjaar wordt ongeveer 70% van de lestijd besteed aan Nederlands. Het doel van deze kopklas is dat leerlingen na een jaar op een hoger niveau (vmbo TL,  havo of vwo) in de kunnen brugklas instromen.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.