Gemeente Dordrecht

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht zet in op taalbevordering om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Door samen te werken met lokale organisaties -zoals de bibliotheek- en ouders worden (digi-)taalachterstanden teruggedrongen . Zo krijgen kinderen (en hun ouders) dezelfde kansen en kunnen zij hun talenten optimaal benutten.

Dordrecht zet actief in op de thema's:

  • Taalbevordering
  • Ouderbetrokkenheid
  • Extra onderwijs

Wethouder Peter Heijkoop (met in zijn portefeuille Onderwijs, Armoede en Educatie) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Dordrecht

Interventie Dordrecht

Taalbevordering

Dordrecht werkt aan gelijke kansen. Op 17 juni ondertekende onderwijswethouder Peter Heijkoop de agenda waarin een hoofdrol is weggelegd voor taal. Drie van de vier interventies draaien om taalvaardigheid, lees- en voorleesplezier en het vergroten van de woordenschat. De vierde interventie gaat over het ondersteunen van kinderen die dat thuis onvoldoende krijgen. “Deze agenda is gemaakt samen met alle uitvoerders in de stad.”

> Lees meer over de interventies gericht op taalbevordering in Dordrecht

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.