Gemeente Dordrecht

De gemeente Dordrecht betrekt scholen en kinderopvangorganisaties bij afspraken over gelijke kansen voor kinderen. Onderwijsachterstanden voorkomen en aanpakken is daarbij een belangrijk punt. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid tegen te gaan. 

Wethouder gelijke kansen

Peter Heijkoop is wethouder in Dordrecht en heeft onder meer onderwijs, educatie en armoedebestrijding in zijn portefeuille. 

Beleid gelijke kansen

Naast onderwijsachterstanden bestrijden, worden gezinnen die in armoede opgroeien geholpen. Ook is er binnen de gemeente aandacht voor de gezondheid van alle kinderen, en wil de gemeente investeren in muziekonderwijs. 

Laaggeletterdheid

Er worden verschillende initiatieven gestart in Dordrecht om laaggeletterdheid aan te pakken. Zo bestaat er de Taalkamer en de VoorleesExpress. 

Factsheet gemeente Dordrecht

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Dordrecht helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Ruben van Waardhuizen voor meer informatie.