Gemeente Borger-Odoorn

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Borger-Odoorn.

> Bekijk de GKA-Agenda van Borger-Odoorn

Begin 2021 is in de gemeente Borger-Odoorn de ondersteuningsroute onderwijs-zorg vastgesteld. Kern van de opzet van de ondersteuningsroute onderwijs-zorg is dat Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn (SSTBO) de regie voert daar waar ondersteuning vanuit onderwijs en zorg nodig is. Na de besluitvorming is de basis voor een werkwijze ingericht en zijn middelen beschikbaar gesteld.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.