Gemeente Borger-Odoorn

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Borger-Odoorn.

De GKA-Agenda van Gemeente Borger-Odoorn is ondertekend door Wethouder Onderwijs Bernhard Jansen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Borger-Odoorn

Begin 2021 is in de gemeente Borger-Odoorn de ondersteuningsroute onderwijs-zorg vastgesteld. Kern van de opzet van de ondersteuningsroute onderwijs-zorg is dat Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn (SSTBO) de regie voert daar waar ondersteuning vanuit onderwijs en zorg nodig is. Na de besluitvorming is de basis voor een werkwijze ingericht en zijn middelen beschikbaar gesteld.

Medio 2021 werd duidelijk dat het deelproject 'Versterking van het gewone leven', wat een onderdeel is van het grotere project Kansen voor Kinderen (K4K) van start zou gaan. Het hoofddoel van Kansen4Kinderen is bij te dragen aan het realiseren van een leer- en leefomgeving die tot maximalisatie van de mogelijkheden voor talentontwikkeling van kinderen leidt. Via dit project zouden aanvankelijk middelen voor vier basisscholen beschikbaar komen voor Borger-Odoorn. Gemeente en onderwijs hebben echter met elkaar afgesproken dat de aanpak, waardevol is voor veel meer basisscholen die een bepaalde score hebben in kansenongelijkheid in de gemeente. Ook sluit het deelproject K4K aan bij de uitgangspunten van 'It takes a village to raise a child' van het LEA. Daarom heeft de gemeente besloten om naast de middelen uit het provinciale project, ook eigen OAB-middelen in te zetten. De middelen die vanuit het Rijk in eht kader van het Nationaal Plan Onderwijs naar Boger-Odoorn komen, worden daar ook deels vooringezet. Op alle scholen in de gemeente wordt de ondersteuingsroute onderwijs-zorg ingezet.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.