Gemeente Eindhoven

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen (uit het primair, voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs) en maatschappelijke partners hebben vanuit maatschappelijke betrokkenheid gezamenlijk een lokaal educatieve agenda 2020-2024 opgesteld. In deze meerjarige integrale onderwijsagenda zijn de gezamenlijke ambities opgenomen en is vastgelegd op welke thema’s en speerpunten ze de komende vier jaar samen gaan inzetten.

Een stad van en voor iedereen

De gemeente wil een zorgzame en ongedeelde stad zijn. Een stad van én voor iedereen, waarbij alle kinderen en jongeren kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Mede door de decentralisaties hebben gemeenten en onderwijsinstellingen een grotere rol gekregen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De gemeente werkt samen om de sociale basis te versterken en gelijke kansen te bevorderen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Eindhoven

Addendum 2021-2024

De Gemeente Eindhoven en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Eindhoven de interventie 'De toekomst is samen!' toegevoegd. Bij deze interventie wordt het concept spelen, leren en integreren doorontwikkeld waarbij kinderen leren te verbinden met zichzelf, elkaar en de natuur.

Portret Stijn Steenbakkers

Interview wethouder Steenbakkers

“Eindhoven is een stad  in het brainportgebied. Er is grote groei en veel werkgelegenheid, mede door de aanwezigheid van Philips en ASML. Maar sommige mensen kunnen niet meeprofiteren”, vertelt wethouder Stijn Steenbakkers van gemeente Eindhoven. Brede welvaart is het startpunt voor zijn portefeuille en onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

> Lees verder

Interventie Eindhoven

Verlengde schooldag

Gemeente Eindhoven wil alle kinderen dezelfde kansen bieden om zich breed te ontwikkelen. Met de verlengde schooldag kunnen leerlingen op een positieve manier hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen. Daarnaast is het aanbod gericht op het vergroten van de vaardigheden van de leerlingen met betrekking tot sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap, creativiteit, enzovoorts. Hiermee wordt de basis verstevigd, ontwikkelen ze een positiever zelfbeeld en vergroten ze hun rugzak met kennis en vaardigheden, waardoor hun kansen op een succesvolle start in het voortgezet onderwijs en uiteindelijk het vinden van een passende baan worden vergroot.

> Lees meer over de interventie

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.