Gemeente Eindhoven

Een groot aantal gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven, kinderopvangorganisaties, schoolbesturen (uit het primair, voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs) en maatschappelijke partners hebben vanuit maatschappelijke betrokkenheid gezamenlijk een lokaal educatieve agenda 2020-2024 opgesteld. In deze meerjarige integrale onderwijsagenda zijn de gezamenlijke ambities opgenomen en is vastgelegd op welke thema’s en speerpunten ze de komende vier jaar samen gaan inzetten.

Een stad van en voor iedereen

De gemeente wil een zorgzame en ongedeelde stad zijn. Een stad van én voor iedereen, waarbij alle kinderen en jongeren kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Mede door de decentralisaties hebben gemeenten en onderwijsinstellingen een grotere rol gekregen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. De gemeente werkt samen om de sociale basis te versterken en gelijke kansen te bevorderen.

> Bekijk de GKA-Agenda van Eindhoven

Interventie Eindhoven

SPIL

Met het Eindhovense concept Spelen, Integreren en Leren (SPIL) en als onderdeel daarvan de voor- en vroegschoolse educatie voorkomen we onderwijsachterstanden en zorgt de gemeente dat Eindhovense kinderen in de leeftijd 0-13 jaar zich beter ontwikkelen. Binnen SPIL werken de volgende partners inhoudelijk en methodisch samen: kinderopvang, primair onderwijs, jeugdgezondheidszorg en WIJ Eindhoven.

De doelstelling van SPIL luidt als volgt: ‘Een SPILcentrum beoogt een versterking te zijn van de pedagogische infrastructuur van 0-13 jarigen. In een SPILcentrum wordt wijkgericht gewerkt en worden optimale ontwikkelingskansen geboden aan kinderen en opvoedingsondersteuning op maat aan ouders. In het SPILcentrum wordt voorkomen dat breukvlakken in de ontwikkeling van het kind ontstaan, doordat men intensief samenwerkt met partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar.’

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.