Gemeente Eindhoven

“Iedereen doet mee”, zeggen ze in de gemeente Eindhoven. Basisscholen, middelbare scholen en het beroepsonderwijs maken met elkaar afspraken over gelijke kansen. Onder andere op het gebied van laaggeletterdheid en vroegtijdige schooluitval. Ook worden álle ouders van kinderen tussen 2 en 4 jaar aangemoedigd om hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen. De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind deelneemt aan dit peuteronderwijs. Alleen op die manier leren kinderen al vroeg verschillende achtergronden kennen. 

Wethouder gelijke kansen

Stijn Steenbakkers is wethouder in Eindhoven en heeft onder meer onderwijs en sport in zijn portefeuille. 

Aansluiting arbeidsmarkt

De gemeente stimuleert de koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Leerlingen en studenten wordt intensief begeleidt, zodat zij mét een diploma op zak klaar zijn voor banen van nu en de toekomst. 

Ik doe mee

Met het programma ‘Ik doe mee’ wordt ingezet op de betrokkenheid van ouders in Eindhoven. Zo worden ze aangemoedigd om actief mee te doen met activiteiten op de school van hun kind.  

Factsheet gemeente Eindhoven

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Eindhoven helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie. 

Hoort bij