Gemeente Capelle a/d IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel zet in op verschillende thema’s die werken aan gelijke kansen. Samenwerking is daarbij belangrijk. Zo willen ze meer samenwerken met het bedrijfsleven, om jongeren al vroeg enthousiast te maken voor een bepaalde baan. Zo hopen ze spijbelen en schooluitval te voorkomen. Met de lokale jeugdzorg willen ze ook meer samenwerken. Zo worden problemen vroegtijdig opgemerkt, zonder dat dat van invloed is op de schoolresultaten.

Op 20 april 2020 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ vastgesteld, waarin de kaders voor het onderwijskansenbeleid vanaf 2020 zijn neergelegd. Onder andere in aansluiting op het Capelse jeugdbeleid, onze visie op het sociaal domein en onze inzet om armoede in gezinnen tegen te gaan, is daarin als ambitie voor het onderwijskansenbeleid opgenomen dat kinderen in Capelle aan den IJssel zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers en dat ieder kind, ongeacht in welk gezin hij of zij wordt geboren en de omgeving waarin hij of zij opgroeit, de kans krijgt om zich vanaf jonge leeftijd te ontwikkelen en mee te doen. 

Omdat de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ zich met name richt op de voorschoolse periode en het basisonderwijs, leggen wij in de Gelijke Kansen Agenda de focus op vijf thema’s die op dit moment in Capelle met name actueel zijn voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Capelle aan den IJssel zet zich effectief in op de thema's:

  • Verbinding
  • Effectiviteit
  • Kennisdeling

Dick van Sluis is de voormalig wethouder in Capelle aan den IJssel en ondertekende de GKA-Agenda namens de gemeente. Momenteel is Harriët Westerdijk de huidige Wethouder Onderwijs.

>Bekijk de GKA-Agenda van Caplle aan den IJssel

Goal Setting Programma

Het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel en de Rotterdam School of Management van de Erasmus University werken samen aan het Goal Setting Programma (GSP). In dit programma stellen leerlingen uit 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo een duidelijk doel voor zichzelf, voor de fase na de middelbare school. Zo weten de leerlingen beter waar ze naartoe willen werken en hoe ze dat doel bereiken. 

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.