Gemeente Capelle a/d IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel zet in op verschillende thema’s die werken aan gelijke kansen. Samenwerking is daarbij belangrijk. Zo willen ze meer samenwerken met het bedrijfsleven, om jongeren al vroeg enthousiast te maken voor een bepaalde baan. Zo hopen ze spijbelen en schooluitval te voorkomen. Met de lokale jeugdzorg willen ze ook meer samenwerken. Zo worden problemen vroegtijdig opgemerkt, zonder dat dat van invloed is op de schoolresultaten.

Wethouder gelijke kansen

Dick van Sluis is wethouder in Capelle aan den IJssel en heeft onder meer onderwijs in zijn portefeuille. 

Goal Setting Programma

Het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel en de Rotterdam School of Management van de Erasmus University werken samen aan het Goal Setting Programma (GSP). In dit programma stellen leerlingen uit 3 vmbo, 4 havo en 4 vwo een duidelijk doel voor zichzelf, voor de fase na de middelbare school. Zo weten de leerlingen beter waar ze naartoe willen werken en hoe ze dat doel bereiken. 

Factsheet gemeente Capelle aan den IJssel

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Capelle aan den IJssel helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.