Gemeente Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

> Bekijk de GKA-Agenda van Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân.

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân treden met deze agenda toe tot de Gelijke Kansen Alliantie. De gemeente Achtkarspelen heeft enkele jaren geleden al een GKA Agenda opgesteld. Ze geven een vervolg aan het traject binnen de gemeente met een Addendum op de agenda. Noordoost Friesland zijn deze vier gemeenten. In grote lijnen spelen hier dezelfde soort vraagstukken spelen (zie hierboven) waar met de GKA Agenda op wordt ingespeeld.

Om sociaal en economisch mee te kunnen blijven doen, hechten de gemeenten aan het bestrijden van lokale achterstanden. Er wordt in de regio al jaren geïnvesteerd in de kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie, de taalverwerving en aan de ‘gouden-relatie-driehoek’ lokale Overheid, Onderwijs en Ondernemers

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.