Gemeente Groningen

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen zet in op het verbeteren van de doorstroomkansen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarbij betrekken zij ook de ouders.

Groningen zet actief in op de thema's:

  • Soepele overgangen
  • Ouderbetrokkenheid

> Bekijk de GKA-Agenda van Groningen

Addendum 2021-2024

De Gemeente Groningen en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Groningen de interventies 'Samen werken aan schoolsucces' toegevoegd, een interventie dat is opgedeeld uit verschillende deelprojecten.

'Samen willen we werken aan sociale inclusie in het onderwijs'

Wethouder Carine Bloemhoff (met in haar portefeuille Onderwijs, Werk & paricipatie, Arbeidsmarktbeleid en Accommodatiebeleid) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Bekijk hieronder wat zij vertelt over gelijke kansen. 

Interventies Groningen

Project 5 x 50

Groningen helpt kinderen bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Niet iedere leerling krijgt steun en aandacht van ouders bij deze grote stap. Het project 5x50 zorgt ervoor dat ook deze leerlingen een goede keuze voor de toekomst maken.

Lees meer over het project 5 x 50 in Groningen

Inclusieve aanpak

Terwijl in de poppen- of autohoek de eerste vriendschappen gemaakt worden, starten de gescheiden werelden. Werkende ouders brengen hun kinderen naar het kinderdagverblijf, gezinnen in bijvoorbeeld de bijstand houden hun kleintjes thuis of brengen ze naar de peuterspeelzaal. De segregatie zet zich voort op de basisschool, zeker aangezien ouders hun kinderen naar scholen buiten de wijk brengen, en daarna. Groningen wil dit tegengaan en heeft het daarom tot een belangrijk punt op de agenda gemaakt.

> Lees meer over de inclusieve aanpak van Groningen

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.