Gemeente Groningen

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Groningen.

De gemeente Groningen zet in op het verbeteren van de doorstroomkansen tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarbij betrekken zij ook de ouders.

Groningen zet actief in op de thema's:

  • Soepele overgangen
  • Ouderbetrokkenheid

> Bekijk de GKA-Agenda van Groningen

'Samen willen we werken aan sociale inclusie in het onderwijs'

Wethouder Carine Bloemhoff (met in haar portefeuille Onderwijs, Werk & paricipatie, Arbeidsmarktbeleid en Accommodatiebeleid) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Bekijk hieronder wat zij vertelt over gelijke kansen. 

Wethouder Carine Bloemhoff (gemeente Groningen) over gelijke kansen

Interventies Groningen

Project 5 x 50

Groningen helpt kinderen bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Niet iedere leerling krijgt steun en aandacht van ouders bij deze grote stap. Het project 5x50 zorgt ervoor dat ook deze leerlingen een goede keuze voor de toekomst maken.

Lees meer over het project 5 x 50 in Groningen

Inclusieve aanpak

Terwijl in de poppen- of autohoek de eerste vriendschappen gemaakt worden, starten de gescheiden werelden. Werkende ouders brengen hun kinderen naar het kinderdagverblijf, gezinnen in bijvoorbeeld de bijstand houden hun kleintjes thuis of brengen ze naar de peuterspeelzaal. De segregatie zet zich voort op de basisschool, zeker aangezien ouders hun kinderen naar scholen buiten de wijk brengen, en daarna. Groningen wil dit tegengaan en heeft het daarom tot een belangrijk punt op de agenda gemaakt.

> Lees meer over de inclusieve aanpak van Groningen

Factsheet gemeente Groningen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Groningen helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.