Gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil alle jongeren een zo goed mogelijke start in het onderwijs geven. Groningen ziet onderwijs als een belangrijk middel om armoede en kansenongelijkheid te verkleinen. Onder andere door vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan te bieden. Naast VVE vindt de gemeente het belangrijk dat de kinderopvang en peuterspeelzaal meer samenwerken. Zo komen jonge kinderen al vroeg in aanraking met anderen. Op die manier kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken, wat bijvoorbeeld een taalachterstand kan voorkomen.  

Wethouder gelijke kansen

Carine Bloemhoff is wethouder in Groningen en heeft onder meer onderwijs, werk en participatie in haar portefeuille. 

Samen sporten

Daarnaast moedigt Groningen sportclubs aan om samen te werken met het onderwijs, de buitenschoolse opvang en andere (zorg)partners. Zo worden sportlessen voor meer kinderen toegankelijk. 

Talent ontdekken

Dankzij het programma 5 x 50 ontdekken leerlingen waar ze goed in zijn. Zo krijgen ze een talentcoach en extra lessen: na school en in de zomervakantie doen de kinderen mee aan activiteiten. Hierdoor leren de leerlingen wat ze kunnen én willen worden. 

Factsheet gemeente Groningen

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Groningen helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Ruben van Waardhuizen voor meer informatie. 

Hoort bij