Gemeente Haarlem

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Haarlem

“Getting it right for every child”: dat is de naam van de zogeheten ‘kansencirkel’ van de gemeente Haarlem. Deze cirkel bestaat uit acht elementen die ieder kind nodig heeft om goed te kunnen opgroeien. Een van de elementen is een optimale talentontwikkeling voor kinderen. Samen met het onderwijs en andere (maatschappelijke) samenwerkingspartners zet de gemeente zich hier voor in, en bevordert daarmee de kansengelijkheid.

Haarlem zet actief in op het thema:

  • Extra onderwijs

Voormalig Wethouder Jur Botter (met in zijn portefeuille Jeugd en Onderwijs) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda. Momenteel is Bas van Leeuwen de huidige Wethouder Onderwijs.

> Bekijk de GKA-Agenda van Haarlem

Interventie Haarlem

High Dosage Tutoring

Betere rekenvaardigheden, meer zelfvertrouwen en het aanleren van nieuwe leerstrategieën. De van origine Amerikaanse aanpak High Dosage Tutoring (HDT) kent veel voordelen voor leerlingen uit groep 7 en 8 met een achterstand in rekenen. Sinds februari 2018 startten ongeveer 50 leerlingen per jaar van vijf basisscholen in het Haarlemse Schalkwijk met de aanpak. Inmiddels is de tweede groep bezig. Margret Mes, beleidsmedewerker onderwijs en bestuurssecretaris Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid Kennemerland: “Ik vind HDT een perfecte aanvulling op wat er al is voor leerlingen met een achterstand in de gemeente Haarlem, zoals de VVE voor de jongere kinderen, de schakelklassen en de verlengde schooldag.”

Lees meer over High Dosage Tutoring (HDT). 

Factsheet gemeente Haarlem

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Haarlem helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.