Gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem ziet onderwijs als de basis voor persoonlijke ontwikkeling en een goede toekomst. Daarnaast heeft onderwijs een belangrijke taak: achterstanden en ongelijkheid voorkomen. Haarlem wil dat scholen een gezonde plek zijn waar geen verdeeldheid is tussen leerlingen. 

Wethouder gelijke kansen

Jur Botter is wethouder in Haarlem en heeft onder meer onderwijs en jeugd in zijn portefeuille. 

Stages

De gemeente maakt afspraken met scholen en bedrijven over stage- en leerwerkplekken. Vooral leerlingen van het ROC worden geholpen bij het vinden van een passende plek. 

High Dosage Tutoring

In Haarlem maken leraren kennis met een Amerikaanse manier om leerlingen te begeleiden: High Dosage Tutoring (HDT). Door leerlingen met een achterstand extra te begeleiden in een klein groepje, worden hun cijfers en resultaten veel beter. 

Factsheet gemeente Haarlem

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Haarlem helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Jacqueline Klein voor meer informatie.