Gemeente Breda

Laaggeletterdheid aanpakken is het een belangrijk actiepunt voor de gemeente Breda. Door kinderen extra taalles te geven, beheersen ze de Nederlandse taal beter en kunnen ze meekomen op school. Zo kunnen leerlingen de lessen goed volgen en wordt een taalachterstand geen reden voor achterstanden of schooluitval. Hiermee strijd Breda voor gelijke kansen. 

Wethouder gelijke kansen

Marianne de Bie is wethouder in Breda en heeft onder meer onderwijs, jeugd en cultuur in haar portefeuille. 

Voorbereid op een baan

De gemeente wil meer samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarom sluiten zij een convenant met beide partijen. Zo worden Bredase leerlingen beter voorbereid op een plek op de arbeidsmarkt. 

Armoedebeleid

Om de laaggeletterdheid in Breda aan te pakken, kunnen ouders die geen of slecht Nederlands spreken taalles krijgen. Dankzij de lessen van de Taalklas voor Volwassenen kunnen deze ouders hun kinderen beter hulpen bij hun ontwikkeling. 

Factsheet gemeente Breda

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Breda helpt daarbij. Het document geeft inzicht in de stand van zaken van de kansengelijkheid in het onderwijs.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Peter van Moort voor meer informatie.