Gemeente Breda

Dertig gemeenten hebben een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijk je de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Breda.

De gemeente Breda werkt aan kansengelijkheid voor alle jongeren in de gemeente. De diverse interventies die gelijke kansen bevorderen zijn zowel gericht op basisschoolleerlingen als leerlingen van het mbo.

Breda zet actief in op de thema's:

  • Taalbevordering
  • Armoede en gezondheid
  • Loopbaanleren

Wethouder Marianne de Bie (met in haar portefeuille Onderwijs en Jeugd) ondertekende namens de gemeente de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Breda

Addendum 2021-2024

De Gemeente Breda en het Ministerie van OCW hebben eind 2021 de samenwerking binnen de Gelijke Kansen Alliantie verlengd voor de periode van 2021-2024. In een ondertekend addendum zijn aanvullende interventies en afspraken over de voortzetting en uitbreiding van de samenwerking opgenomen. Zo heeft Gemeente Breda de interventies 'Kleine Kapitein' en 'Petje af' toegevoegd. Het doel van het project de Kleine Kapitein is om de populatie kinderen met een onderwijsachterstand te bedienen die onvoldoende baat hebben bij het reguliere VVe aanbod. Petje af heeft als doel het motiveren van kinderen om toekomstkansen te benutten en t wijzen op de eigen verantwoordelijkheid in de maatschappij.

Interventies Breda

Taalklas voor volwassenen

De Taalklas Volwassenen (TKV) in Breda is in 2015 gestart om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Ouders leren de Nederlandse taal, terwijl hun kind naar school gaat. Tegelijkertijd informeert de TKV ouders wat er op de basisschool en in de wijk speelt. Zo kunnen zij de ontwikkeling van hun kind beter aanmoedigen.

> Lees meer over de Taalklas voor Volwassenen

Zachte landing

Wanneer je als anderstalig kind naar Nederland komt omdat je gevlucht bent of je ouders om andere redenen emigreren, is het zaak om zo snel en goed mogelijk de taal te leren. In de eerste opvang van anderstaligen volgen kinderen van 6 jaar en ouder een jaar lang Nederlandse les. Vervolgens moeten ze een plek vinden in het reguliere onderwijs. Basisschooldirecteur Gré van Pelt: “Dat verdient een zachte landing.”

> Lees meer over de Zachte landing

Factsheet gemeente Breda

Het onderling delen van kennis is belangrijk binnen de netwerkaanpak van het programma Gelijke Kansen. De factsheet gemeente Breda helpt daarbij. De cijfers uit het document geven richting aan de ambities, afspraken en interventies die een gemeente formuleert in de GKA-Agenda.

Contact

Neem contact op met regiocoördinator Yasar Sazak voor meer informatie:

E-mail: y.sazak@minocw.nl
Telefoon: 06 46 84 92 56