Gemeente Lelystad

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Lelystad.

Met partners werkt de gemeente Lelystad in het programma Lelystad Next Level naar Lelystad in 2040: een zelfstandige, sociaal veerkrachtige, duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad. Daarbij streeft de gemeente naar onderscheidend en aantrekkelijk onderwijs. In Lelystad zetten partners zich in voor kwaliteit in het onderwijs, goede doorgaande lijnen en ondersteuning in en om de school. Lelystadse kinderen groeien relatief vaak op met achterstanden in hun ontwikkeling. Veel verschillende factoren dragen hieraan bij. De school is vaak de vindplek en de inzet wordt gedaan door veel verschillende partijen in de stad. 

Goede randvoorwaarden nodig voor gelijke kansen

Gelijke kansen vraagt ook om goede randvoorwaarden voor ontwikkeling en onderwijs. Gemeente Lelystad investeert daarom fors in onderwijshuisvesting in zowel het voortgezet onderwijs als het primair onderwijs. Op regionaal niveau werkt de gemeente samen met andere gemeenten en de arbeidsregio aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook wordt een aanpak voor de kwetsbare wijken in de bestaande stad opgezet. Een van de pijlers vanuit de gemeente is hierbij: beter perspectief voor kinderen. 

> Bekijk de GKA-Agenda van Lelystad

Wethouder Onderwijs Dennis Grimbergen heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Lelystad ondertekend.

Interventie Lelystad

Kind Centraal in de wijk 

In een wijk in Lelystad (Atolwijk) wordt een pilot opgezet rondom het versterken van het pedagogisch klimaat in de wijk en wijkgericht werken op het gebied van preventie. Hierin werken IB’ers, school maatschappelijk werk, welzijn, GGD, samenwerkingsverband PO en het JGT nauw samen. De pilot richt zich op thema’s die de professionals signaleren in de wijk.

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.