Gemeente Gooise Meren

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Gooise Meren.

Wethouder Onderwijs Geert-Jan Hendriks ondertekende namens Gemeente Gooise Meren de GKA-Agenda.

> Bekijk de GKA-Agenda van Gooise Meren.

Voor de gemeentelijke NPO middelen is een actieplan opgesteld, er wordt onder andere ingezet op extra taalactiviteiten door de bibliotheek, maar ook aan een pilot op een vo-school rondom normaliseren. Daarnaast heeft het welzijnswerk een subsidie ontvangen voor het aanbieden van naschoolse activiteiten, tot juli 2023. Voor na die periode wordt nog een aanvulling gemaakt voor de periode tot juli 2025.

Contact

Neem contact op met een van onze regiocoördinatoren voor meer informatie.