Gemeente Roosendaal

Een groot aantal gemeenten heeft een GKA-Agenda opgesteld met afspraken over interventies, onderzoek en kennisdelingsactiviteiten gericht op het bevorderen van kansengelijkheid binnen het onderwijs. Iedere GKA-Agenda is opgesteld vanuit een eigen, lokaal vertrekpunt. Op deze pagina bekijkt u de GKA-Agenda, interventies, nieuws en meer van de gemeente Roosendaal.

Wethouder Onderwijs Rene van Ginderen heeft de GKA-Agenda namens Gemeente Roosendaal ondertekend.

> Bekijk hier de GKA-Agenda van Gemeente Roosendaal.

In de periode 2019-2021 voert de gemeente Roosendaagl een gezamenlijke GKA-agenda uit. Het bestuursakkoord in Roosendaal zet in op meer perspectief voor jeugd. Hiervoor is op dit moment, samen met onderwijs en andere partners, een jeugdagenda in ontwikkeling. Deze agenda zet in op de volgende zes speerpunten: 

  1. Ouders en kind zijn in regie en voelen zich gesteund!  
  2. Geen enkel kind zit thuis! 
  3. Geen kind met achterstand naar de basisschool! 
  4. Ieder kind kan dichtbij naar de basisschool die bij hem of haar past!  
  5. Ieder kind kan zijn of haar talenten ontplooien!  
  6. Ieder kind is goed toegerust om te starten aan zijn volwassen leven!

Gemeente kiest voor een overkoepelend thema voor haar jeugd

Gemeente Roosendaal wil perspectief bieden aan alle jeugdigen door het bieden van gelijke kansen. Dit doet ze door de jeugd kennis en vaardigheden aan te reiken voor voldoende kansen nu en als volwassenen. De gemeente wil voorkomen in plaats van genezen, dus kiest ze met lef en doorzettingsvermogen voor een overkoepelend en integraal thema voor de jeugd: preventie en positieve gezondheid. 

Interventie Roosendaal

Gelijke kansen bij de overstap van PO naar VO voor jeugdigen met een Turkse achtergrond

Overgangen in het onderwijs, bijvoorbeeld van de basisschool naar de middelbare school, lopen niet voor iedere leerling even gunstig. Leerlingen met dezelfde kennis en vaardigheden, maar met een andere achtergrond, kunnen toch heel verschillende schoolloopbanen hebben. 

Contact

Neem contact op met een van de regiocoördinatoren voor meer informatie.